Laden...

Gemeente Epe mocht omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een woon-zorggebouw

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Epe mocht omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een woon-zorggebouw
Arnhem, 03 februari 2023

Op een perceel aan de Burgemeester van der Feltzlaan in Epe wordt een woon-zorggebouw gebouwd. De gemeente Epe verleende daarvoor de benodigde omgevingsvergunning. De omwonenden gingen in beroep tegen het verlenen van deze vergunning. De rechtbank verklaard het beroep van deze omwonenden ongegrond. De gemeente mocht de omgevingsvergunning verlenen. 

De omwonenden voeren aan dat het gebouw te massaal wordt voor de groene woonomgeving. Daarbij was volgens de omwonenden het peil te hoog vastgelegd, waardoor het gebouw te hoog wordt. Daarnaast vrezen de omwonenden voor aantasting van hun woon- en leefmilieu en problemen met de verkeersveiligheid. 

Peilhoogte juist vastgesteld

Volgens de rechtbank staat het bestemmingsplan een woon- zorggebouw op het perceel toe. Verder oordeelt de rechtbank dat het college het peil op de juiste wijze had vastgesteld op de hoogte van de hoofdingang van het nieuwe complex aan de zijde van de Burgemeester van der Feltzlaan. 

Afwijken van bestemmingsplan

Het bebouwingpercentage en de goothoogte zijn groter dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Daarom is de gemeente daarvan afgeweken. De gemeente beoordeelt de afwijking van het bestemmingsplan aan de hand van criteria die daarvoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan en beleidsregels.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente mocht afwijken van de maatvoering in het bestemmingsplan. Zij hebben goed gemotiveerd waarom het bebouwingspercentage mag worden overschreden met 9,8 procent en waarom de goothoogte hoger mag komen te liggen dan is toegestaan. Daarbij kon de gemeente in hun overweging meenemen dat het nieuwe gebouw kleiner wordt dan het gesloopte complex en dat de impact van een hogere goothoogte vergelijkbaar is met de maximale toegestane bouwhoogte. 

Woon- en leefmilieu omwonenden

Volgens de rechtbank concludeert de gemeente terecht dat de bouw zowel het woon- en leefmilieu als de verkeersveiligheid niet aantast. 

Beroep omwonenden ongegrond

De rechtbank oordeelt dat de gemeente kon vaststellen dat geen sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daarom mocht de gemeente de omgevingsvergunning verlenen. Het beroep dat de omwonenden indienden tegen het verlenen van deze vergunning verklaart de rechtbank ongegrond. 

Uitspraken