Laden...

Kortgedingrechter verbiedt acties voormalig rijschoolhouder aan adres CBR

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Kortgedingrechter verbiedt acties voormalig rijschoolhouder aan adres CBR
Zutphen, 30 november 2023

De kortgedingrechter verbiedt een voormalig rijschoolhouder en een technisch contactpersoon van een website, om door te gaan met fysieke en online acties die zijn gericht tegen (oud-) medewerkers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De voormalig rijschoolhouder en de technisch contactpersoon van de website moeten dwangsommen betalen als zij zich niet aan de verboden houden.  

Volgens de voormalig rijschoolhouder zijn er veel misstanden in de rijschoolwereld en binnen het CBR. Sinds in ieder geval het voorjaar van 2021 voert hij online en fysiek actie tegen het CBR, waarbij hij zijn pijlen vooral richt op (medewerkers van) de examenlocatie in Enschede. Het CBR beëindigde de bestaande inschrijfovereenkomst met hem en ontzegde hem de toegang tot de examenlocatie nadat hij ondanks herhaalde waarschuwingen bleef volharden in het overtreden van de voor de rijopleiders geldende reglementen. Bij vonnis van 10 maart 2023 verbood de kortgedingrechter van de rechtbank Overijssel hem door te gaan met zijn acties, zoals het volgen van examenritten

Rond eind juli/begin augustus 2023 plaatste de voormalig rijschoolhouder op een website een aantal artikelen waarin medewerkers van de examenlocatie met naam en toenamen werden genoemd en – in een aantal gevallen – met een herkenbare foto stonden afgebeeld. Ook hield hij zich – nu samen met de technisch contactpersoon van de website– sinds september 2023 weer regelmatig op bij de examenlocatie en maakte daarbij met een bodycamera opnames van aankomende en vertrekkende medewerkers en volgden de mannen examenritten, nu met een cameravoertuig. Het CBR besloot de examenlocatie tijdelijk te sluiten, omdat deze activiteiten tot de nodige onrust onder haar medewerkers leidde.  

De eis

Het CBR verzocht de voormalig rijschoolhouder en de technisch contactpersoon van de website bij brief van 9 oktober 2023 om de gegevens van haar medewerkers van de website te verwijderen en te stoppen met het lastigvallen van haar medewerkers. Deze brief werd vervolgens op de website geplaatst. Als reactie op de aankondiging een kort geding aanhangig te maken, werd gedreigd om na ontvangst van de dagvaarding medewerkers van het CBR naar hun woning te zullen volgen en bij de voordeur met draaiende camera's te bevragen. Dit dreigement zorgde voor veel spanning bij de medewerkers van het CBR. Het CBR stapte daarop naar de kortgedingrechter.

Het CBR vorderde dat de voormalig rijschoolhouder en de technisch contact persoon stoppen met hun online en fysieke acties tegen haar (oud-)medewerkers. Volgens het CBR wordt daarmee  inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van  die (oud-)medewerkers. Ook schenden zij de privacy door de medewerkers onder andere op te wachten, te achtervolgen of de weg te versperren. 

Bron publicaties

Volgens de kortgedingrechter is tijdens de zitting duidelijk geworden dat de voormalig rijschoolhouder en de technisch contactpersoon de betreffende persoonsgegevens op de website hebben geplaatst en hebben zij het ook in hun macht  om deze gegevens weer van de website te (laten) halen. 

Geen maatschappelijk belang

Volgens de voormalig rijschoolhouder en de technisch contactpersoon zijn hun acties geoorloofd om zo als journalist misstanden bij het CBR aan het licht te brengen. De kortgedingrechter gaat hier niet in mee. De inbreuk die gemaakt wordt op de privacy van de medewerkers staat niet in redelijke verhouding  tot het maatschappelijk belang dat met de publicaties beoogd  wordt en is daarom onrechtmatig. Niet valt in te zien hoe dat maatschappelijk belang gediend wordt door medewerkers tot aan hun woning te achtervolgen en bij hun voordeur te bevragen, zo overweegt de rechter. 

Beslissing kortgedingrechter

De kortgedingrechter beslist dat de voormalig rijschoolhouder en de technisch contactpersoon alle namen, foto's afbeeldingen, portretten of andere persoonsgegevens van de website moeten verwijderen of moeten laten verwijderen. Ze moeten een dwangsom van 5 duizend euro betalen als ze dit niet doen en 500 euro voor iedere dag dat zij in strijd met dit gebod handelen. Daarbij verbiedt de kortgedingrechter ze om nieuwe publicaties op een website of social media te plaatsen. Ook hier staat een dwangsom van 500 euro per dag tegenover als ze dat niet doen. Verder mogen de voormalig rijschoolhouder en technisch contactpersoon zich niet ophouden in de buurt van de examenlocatie en mogen ze de CBR-medewerkers niet volgen of lastig vallen. Er volgt een dwangsom van 500 euro voor iedere keer als zij in strijd met deze verbod handelen. 

Uitspraken