Laden...

Leden Tennis Vereniging Dieren mogen voorlopig gebruikmaken van tennisbanen Polysport BV

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Leden Tennis Vereniging Dieren mogen voorlopig gebruikmaken van tennisbanen Polysport BV
Arnhem, 10 januari 2020

De leden van Tennis Vereniging Dieren mogen voorlopig gebruikmaken van de tennisbanen van Polysport. Dat oordeelt de kortgedingrechter. Volgens de rechter is alleen het feit dat de tennisvereniging af wil van oude voorwaarden niet voldoende voor Polysport om de leden van de tennisclub van het tennispark te weren. 

Illustratieve afbeelding

Sinds 1984 maakt de tennisvereniging gebruik van het tennispark van Polysport, waarbij Polysport altijd verantwoordelijk is geweest voor de ledenadministratie, de inning van contributie bij de leden en onderhoud van het tennispark. Deze constructie was vastgelegd in een tussen partijen in 1984 gesloten overeenkomst. De tennisvereniging wil - mede vanwege de eisen die de tennisbond KNLTB aan haar leden stelt - voortaan zelf de genoemde verenigingstaken uitvoeren. Zij heeft daarom de overeenkomst met Polysport per 31 december 2019 opgezegd, met de bedoeling om te onderhandelen over andere voorwaarden.

Eis: leden weer toelaten op tennispark

Die onderhandelingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen en een nieuwe overeenkomst is er niet gekomen. Polysport wil per 1 januari 2020 dan ook geen leden van de vereniging meer toelaten op het park, tenzij deze leden rechtstreeks bij haar speeltijd kopen. De tennisvereniging eist daarom in kort geding dat Polysport de leden toelaat op het park voor een periode van 3 maanden. In de tussentijd kunnen de tennisvereniging en Polysport dan verder onderhandelen over nieuwe voorwaarden. 

Nieuwe afspraken proberen te maken

De kortgedingrechter stelt voorop dat Polysport de grond waarop het tennispark is gevestigd in opstal heeft gekregen van de gemeente. In de daarvoor opgestelde overeenkomst is vastgelegd dat Polysport bepaalde verplichtingen heeft om de Tennis Vereniging Dieren de mogelijkheid te bieden om de tennisbanen te kunnen gebruiken. Dat de tennisvereniging af wil van de geldende voorwaarden is niet voldoende om haar de toegang tot het tennispark te weigeren en niet meer verder in overleg te gaan over een nieuwe overeenkomst. Polysport heeft dan ook de verplichting om te proberen met de tennisvereniging nieuwe afspraken te maken over het gebruik van het park. Tijdens de gevorderde periode van 3 maanden - waarin partijen opnieuw met elkaar om de tafel gaan - mag zij de leden van de tennisvereniging niet de toegang weigeren. Omdat er nog geen nieuwe afspraken zijn moeten de leden de contributie over deze maanden wel rechtstreeks aan Polysport blijven betalen.


Uitspraken