Laden...

Man uit Arnhem veroordeeld voor ontucht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Man uit Arnhem veroordeeld voor ontucht
Arnhem, 22 februari 2022

De rechtbank veroordeelt een 19-jarige man uit Arnhem voor het plegen van ontucht met een 13-jarige meisje. De man krijgt voorwaardelijke jeugddetentie van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Daarbij moet de man een taakstraf van 150 uur uitvoeren. De rechtbank spreekt de man vrij van ontucht met een 14-jarige meisje.

De man en het 13-jarige meisje begonnen elkaar een maand voor hun 1e afspraak te volgen via Instagram. Op 23 oktober 2020 ontmoetten ze elkaar voor het eerst in Groningen. Ze gingen naar het park en daar vonden seksuele handelingen tussen hen beiden plaats. Een paar dagen later ontmoetten ze elkaar nog een keer in een park in Arnhem. Daar vonden ook seksuele handelingen plaats.

Veroordeling ontucht 13-jarig meisje

De man erkende de ten laste gelegde gedragingen, maar stelde zich op het standpunt dat dit niet als ontucht kan worden gekwalificeerd. Volgens de Arnhemmer was er tussen hem en het meisje een gelijkwaardige verhouding. De rechtbank oordeelt dat de man wel schuldig is aan het plegen van ontucht. De rechtbank vindt niet dat er sprake was van een affectieve relatie tussen gelijkwaardige partners. Er was onder andere sprake van een groot leeftijdsverschil, zeker gezien de ontwikkelingsfase waarin het slachtoffer zich op dat moment bevond. De man was immers destijds 18 jaar oud en het slachtoffer was nog maar 13 jaar.

Vrijspraak ontucht 14-jarig meisje

De man zou ook ontucht hebben gepleegd met een 14-jarig meisje. De rechtbank spreekt de man hiervan vrij. Het meisje verklaarde wisselend over de gebeurtenis. De rechtbank oordeelt dat de verklaringen niet tot het bewijs kunnen worden gerekend. De rechtbank stelt verder vast dat het dossier geen dragend steunbewijs bevat voor het vermeende misbruik zelf. De man ontkende de seksuele handelingen met het meisje.

Jeugdstrafrecht toegepast

De psycholoog en de reclassering adviseren om het jeugdstrafrecht toe te passen. De rechtbank neemt deze adviezen over.

​Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 1.500 euro betalen aan het 13-jarige slachtoffer.

Uitspraken