Laden...

Mannen bestraft voor oplichten gemeenten Tiel en Culemborg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Mannen bestraft voor oplichten gemeenten Tiel en Culemborg
Arnhem, 28 maart 2023

De rechtbank veroordeelt 2 mannen van 43- en 46 jaar uit Tiel allebei tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur voor het oplichten van de gemeenten Tiel en Culemborg. 

Illustratieve afbeelding
De 43-jarige man werkte tot november 2019 bij de gemeente Tiel en daarna bij de gemeente Culemborg. Als gemeenteambtenaar had hij de leiding over verschillende projecten en het daarbij beschikbaar gestelde budget. Met de door de 46-jarige man aangeleverde factuurnummers, bedrijfsgegevens en bankrekeningnummers, stelde hij valse facturen op. Deze valse facturen diende de ambtenaar in bij de gemeenten. Vervolgens accordeerde hij zelf die valse facturen of liet dat doen. De gemeenten betaalden de facturen uit op bankrekeningen waartoe de 46-jarige man toegang had.

Het duo verdeelde het geld tussen hen beiden. Op de facturen stonden telkens werkzaamheden die nooit zijn uitgevoerd door de bedrijven van de 46-jarige man. In totaal maakte het duo een bedrag van ruim 140 duizend euro buit over een periode van ruim 5 jaar. 

Samenwerking

In de telefoon van de 46-jarige man vond de politie WhatsApp-gesprekken waaruit deze gang van zaken bleek. De gemeenteambtenaar legde direct een bekennende verklaring af bij de politie. De 46-jarige man verklaarde (uiteindelijk) tijdens de zitting dat hij de gehele periode - van 2014 tot en met 2020 - de contactpersoon was van de gemeenteambtenaar. Hij stuurde de factuurnummers door via WhatsApp en stelde zijn bedrijfsgegevens en bankrekeningen beschikbaar. Vervolgens beschikte hij over het geld dat de gemeenten uitbetaalden en zorgde voor de verdeling daarvan.

De rechtbank komt op basis van deze verklaringen en de WhatsApp-gesprekken bij beide mannen tot een bewezenverklaring van het medeplegen van oplichting. De mannen hadden jarenlang doorlopend contact met elkaar. Zij handelden steeds via een vooropgezet plan, waarin zij allebei een onmisbaar aandeel hadden. Ook deelden zij allebei in de opbrengst. 

Strafbepaling 43-jarige man

De rechtbank oordeelt dat sprake is van zeer ernstige handelingen, waarbij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend zou zijn. De mannen handelden op een gewiekste wijze en alleen uit eigen financieel gewin. De gemeenteambtenaar maakte voor een zeer lange periode ernstig misbruik van het vertrouwen dat hem als ambtenaar toekwam. Dit rekent de rechtbank hem aan.

Aan de andere kant legde hij direct een bekennende verklaring af en sprak hij de intentie uit om de veroorzaakte schade te vergoeden. Hoewel de strafzaak een grote impact had (en heeft) op de ambtenaar en zijn gezin, heeft hij inmiddels een nieuwe baan en daarmee inkomen. De reclassering adviseert om aan hem een taakstraf op te leggen, zodat hij zijn baan kan behouden en de gemeenten kan terugbetalen. Vanwege deze omstandigheden, afgezet tegen de ernst van de zaak, legt de rechtbank aan de ambtenaar een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 9 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur. 

Strafbepaling 46-jarige man

Hoewel er bij de 46-jarige man geen persoonlijke omstandigheden zijn die strafmatigend werken, ziet de rechtbank geen aanleiding om hem zwaarder te straffen dan de ambtenaar. Zeker niet, omdat de ambtenaar als werknemer misbruik maakte van het vertrouwen van de gemeenten in hem. De 46-jarige man krijgt daarom dezelfde straf als de ambtenaar. 

Schadevergoeding

Tot slot veroordeelt de rechtbank de mannen tot betaling van een schadevergoeding aan de gemeenten ter hoogte van de weggenomen bedragen. In totaal moeten de mannen samen ruim 140 duizend euro terugbetalen. 

Uitspraken