Laden...

Meerdere veroordelingen voor economische misdrijven en organiseren illegale lotto

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Meerdere veroordelingen voor economische misdrijven en organiseren illegale lotto
Zutphen, 19 september 2019

De rechtbank veroordeelt een 56-jarige man uit Afferden, een 56-jarige man uit Gendt en een besloten vennootschap voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast maakten 4 mannen zich schuldig gemaakt aan het organiseren van een illegale lotto. De straffen variëren van geldboetes vanaf 7 duizend euro tot werkstraffen van 200 uur.

De mannen – en daarmee de besloten vennootschap - verstrekten leningen aan consumenten terwijl ze daarvoor niet de vereiste vergunning hadden. Ook meldden de mannen ongebruikelijke transacties niet bij het daartoe bestemde meldpunt. Deze misdrijven vonden plaats tussen 1 maart 2009 en 10 april 2016 in Huissen.
De mannen omzeilden regels die tot doel hebben het financiële verkeer te controleren en kredietnemers te beschermen. Ook ontnamen de mannen de overheid de mogelijkheid om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit en om achterliggende strafbare feiten op te sporen.

Witwassen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte de 56-jarige man uit Afferden zich ook schuldig aan witwassen. Hiervan spreekt de rechtbank hem vrij. 

Organiseren illegale lotto

De 56-jarige man uit Afferden maakte zich ook schuldig gemaakt aan het organiseren van een illegale lotto tussen 1 januari 2009 en 10 april 2016 in Nijmegen. Hij deed dit samen met 2 mannen uit Nijmegen van respectievelijk 69 jaar en 81 jaar. Een 73-jarige man - die eveneens uit Nijmegen komt - hielp de andere mannen bij het organiseren van de lotto.  
Het is verboden om zonder vergunning een lotto te organiseren. Doel hiervan is niet alleen het voorkomen van gokverslaving, maar ook het beschermen van de consument en het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit. Een vergunningstelsel maakt het mogelijk om (voorafgaand) toezicht te houden op de aanbieders van kansspelen. De mannen doorkruisten door zo te handelen het door de overheid gehanteerde kansspelbeleid op onaanvaardbare wijze.

Straffen

De rechtbank legt aan beide feitelijk leidinggevenden en de besloten vennootschap een geldboete op van 10 duizend euro. Daarnaast legt de rechtbank aan de man uit Afferden ook een taakstraf van 200 uur op in verband met het organiseren van een illegale lotto.
 
De 69-jarige Nijmegenaar moet voor zijn betrokkenheid bij de illegale lotto eveneens een taakstraf van 200 uur uitvoeren.

De 81-jarige man is door zijn leeftijd en gezondheidsproblemen niet in staat om een taakstraf te verrichten. Daarom legt de rechtbank aan hem een geldboete van 7 duizend euro op.

Vanwege de kleinere rol van de 73-jarige man bij de feiten, zijn gezondheidsproblemen en zijn proceshouding –hij heeft volledige openheid van zaken gegeven– legt de rechtbank aan deze man geen straf of maatregel op.
 

Lang tijdsverloop

De rechtbank houdt bij de strafoplegging ook rekening met het lange tijdsverloop tussen de start van het onderzoek en de behandeling van de zaken op zitting.

Uitspraken