Laden...

Nijmegenaar veroordeeld voor stalken vrouw en haar kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nijmegenaar veroordeeld voor stalken vrouw en haar kinderen
Arnhem, 01 oktober 2020

De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man uit Nijmegen tot een ISD-maatregel van 2 jaar, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het stalken van een vrouw en haar 3 jonge kinderen. Daarnaast heeft hij een winkelverbod overtreden.

De man stond over een periode van 2 maanden meerdere keren voor de woning van de vrouw en haar kinderen. In de beginperiode stond de man wekelijks voor de woning en enige tijd later minimaal 4 maal en soms 8 keer per dag. Waar de man in eerste instantie vooral klopte en aanbelde, ging hij gaandeweg steeds verder door ook de woning in te gaan en de kinderen van de vrouw aan te spreken. De man verklaarde dat hij verliefd op de vrouw was en geroepen werd om naar haar woning te gaan.

Angst en onveiligheid

De rechtbank oordeelt dat – begrijpelijkerwijs - het handelen van de man bij de vrouw heeft geleid tot angst voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen. Ook leidde dit tot ontwrichting van haar sociale leven en tot angst bij de kinderen. Zij horen zich veilig te kunnen voelen in hun eigen huis.

Overtreden winkelverbod

De rechtbank veroordeelt de man ook voor het overtreden van een winkelverbod van supermarkt COOP. Dit winkelverbod was opgelegd in verband met poging diefstal en huisvredebreuk en gold voor 24 maanden. Op 17 april 2020 overtrad de man dit verbod door zich toch in deze supermarkt op te houden.

Reclasseringsrapport

Uit het reclasseringsrapport volgt dat de man op verschillende leefgebieden problemen ondervindt. Hij verblijft bij een daklozenopvang, heeft een negatief sociaal netwerk en er is sprake van forse verslavings- en psychiatrische problematiek. Zowel in een vrijwillig als een gedwongen kader is geprobeerd het delictgedrag van de man te stoppen. De reclassering en Veiligheidshuis Nijmegen zijn van mening dat de enige manier om dit gedrag te stoppen een onvoorwaardelijke ISD-maatregel is.

ISD-maatregel

De rechtbank stelde vast dat de man in de 5 jaar voorafgaand aan deze feiten tenminste 3 keer voor een misdrijf een gevangenisstraf kreeg opgelegd. Dit is een vereiste om een ISD-maatregel op te kunnen leggen. Daarnaast moet in verband met de verslavings- en psychiatrische problematiek van de man naar het oordeel van de rechtbank ernstig rekening mee worden gehouden dat de man weer een misdrijf zal gaan plegen. De rechtbank veroordeelt de man dan ook tot een ISD-maatregel van 2 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 750 euro aan de vrouw betalen.

Uitspraken