Laden...

Plaatsen noodgebouw voor kinderdagverblijf Epse in strijd met bestemmingsplan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Plaatsen noodgebouw voor kinderdagverblijf Epse in strijd met bestemmingsplan
Arnhem, 13 april 2023

Een kinderopvangorganisatie kan haar activiteiten in Epse niet voortzetten in een nog te plaatsen vervangend noodgebouw. Volgens de voorzieningenrechter zou het plaatsen van een noodgebouw in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

De kinderopvangorganisatie huurt al jarenlang een klaslokaal in een basisschool in Epse voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Door een toename van het aantal leerlingen wil de basisschool het klaslokaal weer zelf gebruiken. In juni 2022 diende de kinderopvangorganisatie daarom een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een noodgebouw op de grond van de basisschool. Bij besluit van 21 september 2022 besloot de gemeente Lochem om de aanvraag niet in behandeling te namen, omdat het bouwplan in strijd is met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Volgens de gemeente had de aanvraag door de kinderopvangorganisatie aangevuld moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De kinderopvangorganisatie tekende vervolgens bezwaar aan tegen dit besluit, maar de gemeente verklaarde op 31 januari 2023 het bezwaar ongegrond. Daaropvolgend stapte de kinderopvangorganisatie naar rechter. 

Bestemmingsplan

Tussen partijen bestaat geen discussie dat het perceel bestemd is voor 'maatschappelijk' met de aanduiding 'onderwijs'. De kinderopvangorganisatie stelt in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning, omdat uit het bestemmingsplan blijkt dat er mogelijkheden zijn voor kinderopvang op het terrein van de basisschool. Er kan volgens de kinderopvangorganisatie een noodgebouw worden geplaatst op dit terrein. Volgens de gemeente kan er door de aanduiding 'onderwijs'  alleen gebouwd worden op het terrein ten behoeve van onderwijsactiviteiten. 

Exclusief voor onderwijs

De voorzieningenrechter oordeelt dat de aanvraag van de kinderopvangorganisatie in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens de voorzieningenrechter staat in het bestemmingsplan dat het perceel exclusief is bedoeld voor onderwijs. Kinderopvang valt daar niet onder. De aanduiding 'onderwijs' beperkt daarmee de bestemming 'maatschappelijk'. 

Bezwaren buiten behandeling laten aanvraag terecht ongegrond verklaard

Volgens de voorzieningenrechter moet de gemeente bij een aanvraag van een omgevingsvergunning ook beoordelen of in afwijking van het bestemmingsplan alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend. Omdat de kinderopvangorganisatie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de door de gemeente opgevraagde stukken binnen een gestelde termijn in te dienen, kan de gemeente niet onderzoeken of er van het bestemmingplan kan worden afgeweken. De gemeente heeft daarom terecht de bezwaren tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag ongegrond verklaard. 

Uitspraken