Laden...

R2 moet schadebedrag betalen aan gemeente Nijmegen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > R2 moet schadebedrag betalen aan gemeente Nijmegen
Arnhem, 09 juli 2020

De rechtbank oordeelt definitief dat door een vennootschap van de Rigtergroep stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd.
De rechtbank veroordeelt deze vennootschap - R2 - en haar bestuurders tot vergoeding van een schadebedrag van ruim 150 duizend euro aan de gemeente Nijmegen.

In deze al langer lopende zaak eiste de gemeente in eerste instantie ongeveer 1,8 miljoen euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb-gelden) terug van de Rigtergroep en haar bestuurders, een organisatie die zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen.

Rigter BV failliet

In een eerder vonnis van 22 augustus 2018 overwoog de rechtbank dat het grootste deel van de claim niet behandeld kan worden omdat 1 van de 2 vennootschappen, Rigter BV, tijdens de procedure failliet werd verklaard. De procedure gaat sindsdien alleen om de zorggelden die aan de andere vennootschap, R2 BV, zijn uitbetaald door de gemeente. De rechtbank gaf de gemeente in het tussenvonnis van 22 augustus 2018 de gelegenheid om in 4 concrete gevallen op dossierniveau verder toe te lichten wat precies is betaald en welk gedeelte daarvan ten onrechte is betaald.

Voorlopige conclusie

In een volgend vonnis van 6 februari 2019 oordeelde de rechtbank dat de gemeente, door de overlegging van een grote hoeveelheid bewijsstukken, op dat moment voldoende aannemelijk had gemaakt dat in de 4 concrete gevallen (ten aanzien van 4 cliënten dus) steeds aanzienlijk minder uren zorg waren verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. De rechtbank vond vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van zodanige fraude of misbruik dat dit onrechtmatig was ten opzichte van de gemeente. Dit was een voorlopig oordeel van de rechtbank. R2kreeg nog de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

Eindconclusie

De rechtbank vindt dat R2 niet is geslaagd in het tegenbewijs met betrekking tot de 4 cliënten. De rechtbank oordeelt daarom definitief dat door R2 in 4 gevallen aanzienlijk minder uren zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. Dit was zodanig, dat het onrechtmatig is tegen de gemeente. R2 en de bestuurders zijn nu veroordeeld tot terugbetaling van pgb-gelden die de gemeente aan R2 heeft betaald. De te vergoeden schade bedraagt ruim 150 duizend euro.

Tot slot oordeelt de rechtbank dat gemeente Nijmegen steken heeft laten vallen bij de publicatie van het onderzoek naar Rigtergroep. De gemeente heeft de bevindingen van haar onderzoek naar buiten gebracht zonder de Rigtergroep eerst in de gelegenheid te stellen te reageren op voorlopige bevindingen.

Uitspraken