Laden...

Rechtbank Gelderland start maart 2022 met uitbreiding project Schuldenaanpak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank Gelderland start maart 2022 met uitbreiding project Schuldenaanpak
Arnhem en Zutphen, 14 maart 2022

In maart 2022 start de rechtbank Gelderland met de uitbreiding van het project Schuldenaanpak. Het project Schuldenaanpak moet er toe leiden dat mensen met schulden, eerder worden gezien en gehoord, zodat sneller en gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. De rechtbank Gelderland breidt het project nu uit met verwijzing vanuit alle rechtsgebieden, de inzet van schuldenfunctionarissen en gaat de samenwerking aan met alle 51 Gelderse gemeenten.

  
Doel van het project Schuldenaanpak is om in een vroeg stadium zicht te krijgen op mensen met schulden en daar ondersteuning bij te bieden. Door aandacht te besteden aan de financiële situatie binnen alle rechtsgebieden kan er door de gemeenten effectieve professionele schuldhulpverlening worden aangeboden en samen met de schuldenaar worden gewerkt aan een schuldenvrije toekomst.

Waarom project Schuldenaanpak?

Een grote groep mensen, waaronder ook ondernemers, kan zich moeilijk staande houden in onze vaak ingewikkelde samenleving. Zij krijgen te maken met een opeenstapeling van problemen (met geld, met de overheid, met relaties). Die problemen vertalen zich ook vaak in juridische procedures.

De rechtbank ziet deze mensen terug in de vele soorten juridische procedures die bij de rechtbank worden gevoerd. Bij deze groep speelt vaak meervoudige problematiek en vormen schulden vrijwel altijd een dominant probleem. Zonder de aanpak van de schuldenproblematiek is de kans op succesvolle aanpak van andere problemen klein. Door in een vroeg stadium deze mensen de mogelijkheid te bieden hen te verwijzen naar hun gemeente, wil de rechtbank Gelderland bijdragen aan de aanpak van problematische schulden.

Kwetsbare groep eerder in beeld

Rechters kunnen vanuit alle rechtsgebieden mensen naar de schuldenfunctionaris doorverwijzen als tijdens de rechtszitting blijkt dat er (mogelijk) sprake is van schuldenproblematiek. Mensen met schulden komen 6,5 keer vaker in aanraking met justitie. Daarom is de rechtbank een goede locatie om te starten met hulp via doorverwijzing. Een kwetsbare groep mensen komt door het laagdrempelig doorverwijssysteem eerder in beeld. 

Hoe werkt het project Schuldenaanpak?

De schuldenfunctionaris is soms aanwezig bij rolzittingen van de kantonrechter en voor de overige zittingen is hij op afroep beschikbaar. De schuldenfunctionaris op afroep is een medewerker van de rechtbank. Deze gaat vervolgens met de schuldenaar in gesprek. Doel van het gesprek is vaststellen of er inderdaad sprake is van problematische schulden en of de betrokkene daarbij geholpen wil worden. Als beide vragen met ‘Ja’ worden beantwoord, dan geeft de schuldenfunctionaris de benodigde gegevens door aan de schuldhulpverlening van de gemeente waar betrokkene woont en wordt daar snel een afspraak gemaakt.  

Wie zijn bij het project Schuldenaanpak betrokken?

Het project Schuldenaanpak van de rechtbank Gelderland startte in 2019 als een pilot met de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen in kantonzaken. Na een positieve evaluatie wil de rechtbank Gelderland de werkwijze uitbreiden naar alle rechtsgebieden en alle gemeenten in Gelderland. Alle Gelderse gemeenten geven inmiddels aan mee te zullen doen. Tussentijds bespreken de rechtbank Gelderland en de gemeenten hoe het project verloopt en uiteindelijk volgt een evaluatie. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op onze pagina Project Schuldenaanpak op rechtspraak.nl

Uitspraken