Laden...

Rechtbank schorste bestuurder betrokken bij fataal ongeval Zelhem onder voorwaarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank schorste bestuurder betrokken bij fataal ongeval Zelhem onder voorwaarden
Zutphen, 18 juni 2016

De 38-jarige Doetinchemmer die betrokken was bij het ongeval in Zelhem, is op 6 juni jl. door de meervoudige strafkamer onder voorwaarden vrijgelaten. De man is verdachte in een strafzaak die bij de rechtbank loopt. Hij wordt onder andere verdacht van mishandeling, vernieling/inrijden op een politieauto, bedreiging en rijden onder invloed, daterend uit 2015.

Op 17 juni 2016 - een week na de schorsing uit de voorlopige hechtenis - raakte de man betrokken bij een ongeval in Zelhem. Hierbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven. De medewerkers van de rechtbank, met name degenen die betrokken zijn bij de strafzaak van de man, betuigen hun medeleven aan de ouders, het zusje en andere familieleden van het omgekomen jongetje. Iedereen is diep geschokt door de fatale gevolgen van het ongeval.

Strafzaak

Vanwege de strafzaak had de man bijna 6 maanden in voorarrest (voorlopige hechtenis) gezeten. Op 6 juni 2016 vond een pro-formazitting plaats. De strafzaak kon nog niet inhoudelijk behandeld worden, omdat de onderzoeken naar de persoonlijkheidsproblemen van de man nog niet klaar waren. Op 6 juni 2016 is vooral gesproken over de vraag of de man zijn strafzaak in vrijheid mocht afwachten of dat hij toch moest blijven vast zitten. Het verzoek van de advocaat om de voorlopige hechtenis op te heffen heeft de rechtbank afgewezen. De rechtbank besloot wel dat de man geschorst zou worden uit de voorlopige hechtenis.

Schorsing

Schorsing uit voorlopige hechtenis betekent dat iemand onder voorwaarden vrij komt. Bij overtreding van die voorwaarden kan iemand weer worden vastgezet. De belangrijkste voorwaarden bij de schorsing van de Doetinchemmer waren, dat:
- hij contact moest houden met de reclassering;
- dat hij zou blijven meewerken aan het al lopende onderzoek door een psycholoog;
- dat hij de voorgeschreven medicatie zou blijven gebruiken.

De rechtbank heeft de schorsing niet op 6 juni 2016, maar op 9 juni 2016 laten ingaan. Hierdoor was er voldoende tijd om de reclassering en hulpverleners op de hoogte te stellen en om medicatieverstrekking te regelen.

Afwegingen

Voor de strafkamer van de rechtbank waren op 6 juni 2016 de volgende afwegingen van belang:
- De man heeft een blanco strafblad. Hij is niet eerder met justitie in aanraking gekomen.
- De feiten waarvan hij wordt verdacht, kunnen op zich een gevangenisstraf opleveren. Het mag echter niet zo zijn dat het voorarrest van een verdachte langer duurt dan de straf die hij uiteindelijk zou krijgen van de rechtbank. Dat moment was er nog niet, maar kwam al wel in beeld.
- Daarnaast is de man een psychiatrisch patiënt en dat is vaak reden om bij een veroordeling een behandeling op te leggen in plaats van een (lange) gevangenisstraf. Over de psychiatrische problemen van de man was bekend dat die nog steeds speelden maar dat hij al enige tijd was ingesteld op medicatie en dat hij zijn medicatie zelf ook wilde nemen. Ook wilde hij meewerken aan het rapport dat door de psycholoog zou worden opgesteld. Een langer voorarrest zou voor de man financiële gevolgen hebben en er mogelijk toe leiden dat hij zijn huis zou kwijtraken.

De rechtbank moest op 6 juni 2016 een belangenafweging maken, waarbij het uitgangspunt is dat iemand zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. De belangenafweging is daarbij zo uitgevallen dat de man is geschorst onder voorwaarden. De lange duur van het voorarrest  - in verhouding tot de feiten waarvan hij verdachte wordt - en feit dat de psychiatrische symptomen van de man beheersbaar leken te zijn onder de genoemde voorwaarden hebben daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

Niet sterk en stabiel

Uit gegevens van de reclassering van 16 juni 2016 blijkt dat het na de schorsing snel bergafwaarts is gegaan met de man. Slechts enkele dagen na de schorsing constateert de reclassering dat hij niet sterk en stabiel genoeg is voor het leven buiten. Zij adviseren dan ook om de man klinisch te laten opnemen. Maar dit kan  niet zonder rechterlijke beslissing.
Nog diezelfde dag heeft het openbaar ministerie bij de rechtbank een vordering ingediend om de schorsingsvoorwaarden te laten wijzigen door de rechtbank, opdat de man in een kliniek zou worden opgenomen. Deze vordering moet besproken worden op een zitting in aanwezigheid van de advocaat van verdachte. Gebruikelijk is dat een vordering als deze binnen een paar dagen tot 2 weken op zitting wordt behandeld. Nog voordat de vordering op zitting kon worden besproken, vond het fatale ongeval plaats in Zelhem.

Uitspraken