Laden...

Taakstraffen voor mishandelen van honden tijdens trainingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Taakstraffen voor mishandelen van honden tijdens trainingen
Arnhem, 01 februari 2021

De politierechter veroordeelt 4 personen voor het mishandelen van honden. De mishandelingen vonden plaats in Doetinchem en Hulshorst in 2018 en 2019. 3 personen krijgen een taakstraf van 60 uur. 1 persoon krijgt een taakstraf van 40 uur. De politierechter veroordeelt 1 van de personen ook voor het bezit van een stroomstootwapen. Een 5de persoon is vrijgesproken en een zaak van een 6de persoon is aangehouden (de behandeling van deze zaak volgt later).

Illustratieve afbeelding

Geen politiehonden

De personen waren/zijn lid van hondenverenigingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). Onder deze overkoepelende vereniging kunnen leden honden trainen die in een later stadium mogelijk kunnen worden gekocht door bijvoorbeeld de Politie. De politierechter merkt op dat - hoewel in de media veel is gesproken over het mishandelen van politiehonden - de Politie niet betrokken is bij deze vereniging en dat er geen sprake is van mishandeling van politiehonden of van een verdenking daarvan.

Letsel en leed

Op de beeldfragmenten is onder meer te zien dat de honden stroomstoten toegediend kregen, werden geslagen met voorwerpen, werden geschopt en werden toegeschreeuwd. Een dierenarts heeft de beelden bekeken. Zij concludeerde dat door deze handelingen de gezondheid en het welzijn van de honden is benadeelde. De personen hebben moedwillig, zonder redelijk doel, hun hond pijn gedaan. Een diergedragsdeskundige heeft ook de beelden bekeken. Zij concludeerde dat de geweldshandelingen bij de honden niet horen bij enige trainingsmethode. Bovendien kunnen deze handelingen permanente schade tot gevolg hebben, zoals mentaal trauma en chronische gedragsafwijkingen.

Dierenmishandeling

Volgens de Wet Dieren is het “verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen”. De politierechter is van oordeel dat de personen handelden in strijd met dit artikel.

Het mishandelen van dieren vindt de politierechter een kwalijke zaak, omdat het om weerloze dieren gaat die zich op geen enkele wijze kunnen onttrekken aan de mishandeling. De honden zijn volledig op hun eigenaren aangewezen, waardoor de eigenaren een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om op een juiste en verantwoorde wijze met hen om te gaan.

​Beslag

Bij 2 personen zijn de honden in beslag genomen. Deze honden gaan terug naar de eigenaar. In één geval is dat omdat de eigenaar een ander is dan de veroordeelde persoon. In het andere geval is niet gebleken dat teruggave onverantwoord zou zijn.

Uitspraken