Laden...

Tot 6 maanden celstraf voor pgb-fraude

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Tot 6 maanden celstraf voor pgb-fraude
Zutphen, 20 december 2023

De rechtbank veroordeelt een stichting, een Besloten Vennootschap (BV) en de 2 (voormalige) stichtingsbestuurders en de stichtingsvoorzitter voor het witwassen van bijna 776 duizend euro in 2017.  De rechtbank veroordeelt een 65-jarige bestuurder uit Keijenborg voor zijn aandeel in de witwaspraktijken tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Volgens de rechtbank deed hij dit samen met een andere voormalige bestuurder en voorzitter van de stichting. Aan deze personen legt de rechtbank een taakstraf van 200 uur op, omdat hun rol in het geheel aanzienlijk kleiner was. 

Illustratieve afbeelding

In 2006 richtte de 65-jarige man een BV op. Deze BV verleende langdurige zorg aan mensen met een beperking. Nadat de BV in 2010 in een uitzending van Zembla werd verweten geen of onvoldoende zorg en dagbesteding te verlenen - en daarmee onterecht pgb-gelden te ontvangen – verklaarde de rechtbank de BV op 14 maart 2010 in staat van faillissement. 

In 2010 richtte de man samen met een nu 60-jarige vrouw uit Arnhem een stichting op, die de zorg overnam. De vrouw werd – op papier – bestuurder van de stichting tot 2013. Daarna werd de nu 32-jarige dochter van de vrouw – op papier – voorzitter tot eind 2017. In 2013 werd het faillissement van de BV opgeheven en ‘herstartte’ de BV met de man als enig aandeelhouder en bestuurder. De BV beheerde het onroerend goed en deed de administratie voor de zzp’ers, de bewoners en de stichting. De man regelde de financiële zaken van zowel de stichting als de BV.

In eerste instantie waren de zorgverleners in dienst van de stichting. Op advies of aandringen van de man schreven de zorgverleners zich met een eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel (KvK) en openden een zakelijke rekening, waarover de man vanaf het begin af aan als enige het beheer had. Op die zakelijke rekeningen werden de Persoonsgebonden Budgetten (pgb’s) gestort. De man sluisde de gelden vervolgens door naar onder andere de BV en de privérekeningen van de vrouwen. 

Afgeschermd

De 2 vrouwen zorgden ervoor dat de man naar de buitenwereld toe werd afgeschermd en daardoor de fraude kon plegen. Zo werd de dochter op het verzoek van de man de voorzitter van de stichting en hielden beide vrouwen contact met externen. Ook lieten ze de man uit hun naam contact onderhouden met de buitenwereld. 

Veroordeling stichtingen

De rechtbank vindt ook bewezen dat de stichting en de BV de pgb’s hebben witgewassen. Ze veroordeelt de BV tot het betalen van een geldboete van 20 duizend euro. De stichting krijgt een geldboete van 10 duizend euro. 

Vrijspraken en overige beslissingen

De stichting, de man en 2 vrouwen werden ook verweten dat zij samen pgb’s van cliënten hebben verduisterd of voor andere doeleinden gebruikten. De rechtbank spreekt hen hiervan vrij.

Ook verweet het Openbaar Ministerie hen dat zij valse facturen en zorgovereenkomsten hadden opgemaakt en ingediend. Volgens de rechtbank is het verwijt van de facturen onvoldoende concreet. Daarom verklaart ze de dagvaardingen nietig.

Met betrekking tot de zorgovereenkomsten stelt de rechtbank vast dat deze vals zijn opgemaakt. De tenlastelegging is echter onvolledig. Daarom ontslaat de rechtbank de stichting, de man en de vrouwen van alle rechtsvervolging.

Het OM verweet de man verder dat hij tussen 2013 ten 2017 goederen van een cliënt zou hebben vernield. De rechtbank constateert dat er sprake was van verjaring tot halverwege 2017. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen op welk moment de goederen zijn vernield, spreekt de rechtbank de man ook hiervan vrij.

Ander straf dan eis

De rechtbank komt tot een lagere straf dan de officier van justitie eiste. Dit komt omdat ze minder delicten bewezen verklaart. Verder is de redelijke termijn fors overschreden en kwam een groot deel van het witgewassen bedrag bij de zorgverleners en cliënten terecht.

Uitspraken