Laden...

Tot 6 maanden celstraf voor aandeel in rellen rondom NEC-Vitesse

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Tot 6 maanden celstraf voor aandeel in rellen rondom NEC-Vitesse
Zutphen, 02 november 2021

De politierechter veroordeelt 4 mannen uit de regio Nijmegen tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen en taakstraffen. Deze personen maakten zich rondom de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse in Nijmegen op 17 oktober 2021 schuldig aan openlijk geweld.  Een 20-jarige man uit Nijmegen krijgt met een celstraf van 6 maanden de hoogste straf. Hij wordt gezien als 1 van de aanjagers van de rellen. De politierechter spreekt een 20-jarige man uit Nijmegen vrij wegens gebrek aan bewijs. De zaken van 2 andere mannen worden op een later moment hervat. 

Stadion De Goffert in Nijmegen

Op 17 oktober 2021 liep het tijdens en na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse in Nijmegen uit de hand. In en rondom stadion De Goffert maakte een grote groep personen schuldig aan openlijk geweld. Dit geweld was vooral gericht tegen politie. Naar aanleiding van deze rellen stonden deze ochtend 7 personen terecht voor de politierechter tijdens een zogeheten snelrechtzitting.  

Openlijk geweld in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen

In vrijwel alle zaken moesten de mannen zich verantwoorden voor het gezamenlijk plegen van openlijk geweld. Hiervan is sprake als het geweld is gepleegd door en vanuit een groep. Niet vereist is dat een verdachte zelf ook geweld gebruikt. Een verdachte moet wel een wezenlijke bijdrage leveren aan het geweld en niet alleen getalsmatig aansluiten. De politierechter moest per zaak op basis van het aangeleverde dossier oordelen of de mannen een rol hadden bij de rellen en welke dat is geweest. Daarnaast is de politierechter gebonden aan het specifieke verwijt dat tegen een persoon wordt gemaakt. 

Aansporen tot geweld

Een 20-jarige man uit Nijmegen zou geweld hebben gebruikt tegen politieagenten. Ook spoorde hij anderen aan geweld toe te passen en gooide ook zelf meerdere keren met voorwerpen. Zo stond de man op meerdere plekken en had onder andere buizen, stenen en een brandblusser in de hand.  De brandblusser belandde door de voorruit van een politievoertuig.

Volgens de officier had de man een aansporende rol en eiste daarom een gevangenisstraf van 7 maanden. Volgens de rechter is bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van openlijk geweld. De rechter oordeelt dat de man 1 van de aanjagers is van de rellen. De politierechter ziet ondanks het blanco strafblad van de man geen andere mogelijkheid dan een onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. De politierechter legt daarom een gevangenisstraf op van 6 maanden. 

Mishandeling steward

Een 47-jarige man uit Nijmegen zou in de rust van deze voetbalwedstrijd in het stadion een vrouwelijke steward hebben geslagen. Verder zou hij een dranghek in de richting van het vak met Vitesse-supporters hebben gegooid.

De officier van justitie vroeg om vrijspraak van het plegen van openlijk geweld in vereniging. Volgens de officier handelde man alleen en was dit geweld niet tegen politieagenten gericht. Zo luidde wel de aanklacht. De man gooide tot 2 keer toe het dranghek in het stadion. Volgens de officier van justitie maakte de man zich wel schuldig aan mishandeling. Hij eiste daarom een gevangenisstraf van 1 maand met aftrek van het voorarrest.

De politierechter benadrukte dat de man er met de vrijspraak voor het gooien van het dranghek er genadig van af komt. Wel komt de politierechter tot een bewezenverklaring voor de mishandeling van de steward. De politierechter legt een gevangenisstraf van 30 dagen op, waarvan 15 voorwaardelijk. Volgens de politierechter is het beter om de man in het zicht te houden. Daarbij houdt de politierechter rekening met het feit dat de man op zeer korte termijn wordt behandeld en een operatie wacht. Verder moet hij een schadevergoeding van 200 euro aan de steward betalen.   

Cel- een taakstraf man uit Wijchen

Een 46-jarige man uit Wijchen zou geweld hebben gebruikt tegen politieagenten -paarden en -voertuigen. Zo zou hij met 2 stokken hebben gegooid. Volgens de officier van justitie maakte de man zich hiermee schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweldpleging. Zo verklaarde de man zelf met een tak te hebben gegooid. De officier eiste een celstraf van 6 maanden.

Volgens de politierechter is er sprake van geweld door en vanuit een groep. Dat deed ook de man door met 2 stokken te gooien. Hierdoor leverde de man een wezenlijke bijdrage aan het geweld en kan hij hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

De politierechter stelt dat deze zaak zich niet leent om als voorbeeld te dienen om een forse gevangenisstraf op te leggen. De politierechter legt een voorwaardelijke celstraf op van 2 maanden en daarbij een taakstraf van 120 uur om te benadrukken dat het wel om een ernstige zaak gaat.

Veroordeling man uit Afferden

Een 20-jarige man uit Afferden zou zich ook schuldig maken aan het samen plegen van openlijk geweld. Zo zou hij met een buis in zijn hand hebben gestaan en daarmee hebben gezwaaid.  Volgens de officier van justitie zag de man de buis liggen een raapte hij deze vervolgens op. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan de openlijke geweldpleging. Hij eiste een gevangenisstraf van 6 maanden.

Volgens de politierechter maakte de man uit Afferden zich schuldig aan openlijk geweld. Door met een buis in zijn hand te staan had de man een wezenlijk aandeel bij de rellen. De rechtbank legt hem hierbij een voorwaardelijke celstraf op van 2 maanden. Daarbij moet hij een taakstraf van 120 uur op. 

Vrijspraak Nijmegenaar

Een 20-jarige man uit Nijmegen verscheen niet op zitting. De officier eiste een gevangenisstraf van 6 maanden voor zijn aandeel in het geweld. De advocaat van de man pleitte voor vrijspraak, omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier zit waaruit blijkt dat het de Nijmegenaar was die zich aan het openlijk geweld schuldig maakte.

In het dossier wordt er door een verbalisant gedrag van een bepaalde dader beschreven. De vraag is alleen of de verdachte die voor deze zaak terecht staat ook de dader is. De politierechter is van mening op basis van dit dossier niet kan worden vastgesteld dat de man uit Nijmegen ook de dader is; er zijn te veel twijfels rondom het waargenomen signalement. Daarom spreekt de politierechter de man vrij.  

Regiezitting

De zaak van een 19-jarige man uit Westervoort werd niet inhoudelijk behandeld. Dit omdat de advocaat een aantal onderzoekswensen had.  De man uit Westervoort zou zich – naast het plegen van openlijk geweld – tijdens zijn politieaanhouding hebben verzet. De politierechter verwijst de zaak naar de rechter-commissaris, omdat er onder andere een aantal getuigen moeten worden gehoord. Wanneer de zaak weer bij de politierechter komt is onbekend. 

Zaak op zitting aangehouden

De zaak van een 20-jarige man uit Elst is aangehouden op zitting. De man zou zich naast het gezamenlijk plegen van openlijk geweld schuldig hebben gemaakt aan het beledigen van politieagenten. De politierechter houdt de zaak voor onbepaalde tijd aan, omdat er nog beelden bekeken en beschreven worden. Daarnaast wordt de zaak aangehouden zodat er een reclasseringsrapport kan worden opgemaakt. Wanneer de zaak weer bij de politierechter komt is onbekend. 

Uitspraken