Laden...

Universiteiten moeten opnieuw beslissen over Wob-verzoek The Rights Forum

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Universiteiten moeten opnieuw beslissen over Wob-verzoek The Rights Forum
Arnhem, 20 december 2023

De colleges van een aantal universiteiten in Nederland moeten zich opnieuw buigen over een Wob-verzoek van mensenrechtenorganisatie The Rights Forum. Dat beslist de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat het de colleges niet vrijstaat om buiten het toepassen van de anti-misbruikbepaling te weigeren om documenten openbaar te maken zonder zich te beroepen op een weigeringsgrond.   

The Rights Forum verzocht via een Wob-verzoek bij een aantal universiteiten om documenten of informatie over de institutionele banden van de universiteiten met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren. Het verzoek zag op 4 onderdelen. Tijdens deze rechtszaak ging het om het niet in behandeling nemen van de verzoeken op de onderdelen 3 en 4 van het verzoek.

Onrechtmatig

De colleges van de universiteiten nemen voor wat betreft de onderdelen 3 en 4 hetzelfde standpunt in en nemen de onderdelen 3 en 4 van het verzoek niet in behandeling. The Rights Forum vindt dat de colleges ten onrechte en in strijd met de Woo en het EVRM hebben geweigerd om de onderdelen 3 en 4 in behandeling te nemen. The Rights Forum vindt de besluiten van de colleges op dit punt onrechtmatig.

Nieuwe beslissingen op bezwaar

Volgens de rechtbank is het beroep gegrond. Het niet in behandeling nemen van de openbaarmakingsverzoeken, zonder gebruik te maken van de anti-misbruikbepaling, houdt een weigering in om tot openbaarmaking over te gaan. De colleges erkennen dat deze weigering niet berust op 1 van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Wet open overheid (Woo). Omdat de Woo niet de mogelijkheid kent om openbaringsverzoeken op deze grond niet in behandeling te nemen, berusten de bestreden besluiten niet op een zorgvuldige voorbereiding en een deugdelijke motivering. De rechtbank vernietigt daarom de bestreden besluiten en de universiteiten moeten binnen 12 weken nieuwe beslissingen op bezwaar nemen. 

Uitspraken