Laden...

VGZ hoeft afbouwmedicatie antidepressiva niet volledig te vergoeden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > VGZ hoeft afbouwmedicatie antidepressiva niet volledig te vergoeden
Arnhem, 15 februari 2019

Zorgverzekeraar VGZ hoeft van de kortgedingrechter de medicatie voor het afbouwen van het gebruik van antidepressiva (hierna: afbouwmedicatie) die is verpakt in taperingstrips niet volledig te vergoeden. De Vereniging Afbouwmedicatie had dit bij de kortgedingrechter geëist. Volgens de rechter komt VGZ op dit moment voldoende tegemoet aan de behoefte die soms bestaat aan op maat gemaakte afbouwmedicatie. Omdat de rechter ervan uitgaat dat VGZ zich aan de door haar ter zitting genoemde vergoedingsvorm zal houden, wijst hij het verzoek van de Vereniging Afbouwmedicatie af. 

Illustratieve foto

De Vereniging Afbouwmedicatie behartigt de belangen van duizenden patiënten die tegen problemen aanlopen rondom de vergoeding voor het afbouwen van het gebruik van antidepressiva. Het abrupt stoppen met antidepressiva of het afbouwen daarvan met bestaande medicijnen kan tot ernstige klachten leiden. Door de apotheker speciaal bereide medicijnen maken het mogelijk om in kleinere stapjes af te bouwen en deze klachten (voor een groot deel) te voorkomen. Deze medicijnen zijn wel een stuk duurder dan bestaande geregistreerde medicijnen en maken geen onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Patiënten moet deze medicijnen daarom zelf betalen.

Inzet kort geding

Volgens de Vereniging Afbouwmedicatie volgt uit verschillende onderzoeken dat afbouwmedicatie in een strip van zakjes (een zogenaamde taperingstrip) - waarin per dag een medicijn met een steeds lagere dosis zit -  voldoet aan de eisen voor vergoeding door een zorgverzekeraar. Daarom zou VGZ deze medicijnen voor haar verzekerden moeten betalen.  

Debat

Volgens de kortgedingrechter kan op dit moment niet worden vastgesteld dat de afbouwmedicatie in taperingstrips aan alle eisen voldoet die gelden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Op dit moment wordt hierover al een tijd een politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke discussie gevoerd. De betrokken partijen wijzen naar elkaar voor het nemen van een definitieve beslissing.

VGZ komt verzekerden voldoende tegemoet

VGZ gaf tijdens de zitting aan bereid te zijn om een bepaalde afbouwvorm – zoals vastgelegd in een door verschillende medische beroepsgroepen opgesteld document – wel te vergoeden. Hetzelfde geldt voor de vergoeding van medicijnen in andere doseringen en in speciale gevallen, maar dan wel in overleg met arts en patiënt. Volgens de rechter komt VGZ daarmee op dit moment voldoende tegemoet aan de behoefte die nu soms bestaat aan op maat gemaakte afbouwmedicatie. Meer dan dit kan nu niet van VGZ worden verlangd. Omdat de kortgedingrechter ervan uitgaat dat VGZ zich aan deze vergoedingsvorm zal houden, wijst hij de vordering van de Vereniging Afbouwmedicatie af.    

Uitspraken