Laden...

Verkeersbesluit Heyendaalseweg Nijmegen onvoldoende gemotiveerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Verkeersbesluit Heyendaalseweg Nijmegen onvoldoende gemotiveerd
Arnhem, 19 februari 2018

Het verkeersbesluit tot het instellen van een 30 kilometerzone op de Heyendaalseweg in Nijmegen is niet goed gemotiveerd. Ook is dit besluit niet zorgvuldig voorbereid. Dat oordeelt de rechtbank.

Het verkeersbesluit houdt verband met de bouw van een basisschool aan de Heyendaalseweg. Burgemeester en wethouders hebben in verband met de komst van de school een maximumsnelheid van 30 km per uur ingesteld op een gedeelte van de Heyendaalseweg. Ook zijn de fietsstroken op dat weggedeelte opgeheven. De bezwaren die tegen dat besluit zijn ingediend zijn door burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is een groot aantal personen in beroep gegaan.

Niet-ontvankelijk

De rechtbank stelt vast dat niet alle eisers tegen het verkeersbesluit kunnen opkomen. Een aantal eisers heeft ten onrechte niet eerst een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ingediend, voordat ze beroep hebben ingesteld. Een aantal andere eisers hebben onvoldoende belang bij een procedure. Deze eisers hadden door burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk verklaard moeten worden.

Onvoldoende onderzoek verricht

Over het verkeersbesluit zelf stelt de rechtbank vast dat is gekozen voor een 30 kilometerzone over een gedeelte van de Heyendaalseweg, zonder extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de weg goed kan worden overgestoken. In een verkeersanalyse die in opdracht van de gemeente Nijmegen is uitgevoerd, was op de noodzaak van zulke maatregelen gewezen. De gemeente heeft niet goed uitgelegd waarom ze geen extra maatregelen treffen. Ook is volgens de rechtbank onvoldoende onderzoek verricht naar de bestaande en toekomstige verkeerssituatie. Onder meer is niet gekeken naar de verkeersintensiteit van het fietsverkeer op de Heyendaalseweg. Dit is met name van belang bij het besluit om de fietsstroken op te heffen. Ook is de gemeente met zijn besluit afgeweken van zijn eigen verkeersbeleid, zonder dit te motiveren.
Inmiddels is een tweede verkeersbesluit met aanvullende maatregelen genomen. Uit dat besluit blijkt  niet dat met deze maatregelen alsnog de verlaging van de maximumsnelheid en het opheffen van de fietsstroken is afgestemd op de verkeerssituatie

Beroepen gegrond

De rechtbank heeft de beroepen die ontvankelijk zijn gegrond verklaard. De gemeente zal een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen. Zij mogen er van uit gaan dat geen bezwaar bestaat tegen het instellen van een 30 kilometerzone, maar moeten alsnog duidelijk maken dat het besluit om op het weggedeelte een 30 km/u zone in te stellen - en niet op een langer deel van de Heyendaalseweg - en het verwijderen van de fietsstroken voldoende is afgestemd op de verkeerssituatie ter plaatse. 

Uitspraken