Laden...

Voorzieningenrechter schorst besluit Autoriteit Persoonsgegevens afvalpassensysteem gemeente Arnhem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Voorzieningenrechter schorst besluit Autoriteit Persoonsgegevens afvalpassensysteem gemeente Arnhem
Arnhem, 13 juli 2017

De voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland schorst het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) om niet handhavend op te treden in de zaak van een man uit Arnhem tegen de gemeente Arnhem over het huidige afvalpassensysteem in zijn woonplaats. 

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

De gemeente Arnhem hanteert sinds 1 juli 2014 een nieuw systeem van toegangscontrole voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk (rest) afval. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de man heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van Arnhem persoonsgegevens verwerkt via het afvalpassensysteem voor die containers . In de onderzoeksbevindingen van 24 augustus 2016 concludeerde de AP  dat het college in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) persoonsgegevens verwerkt

Nieuw systeem

Toch heeft de AP geweigerd om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem. Op 1 januari 2018 wordt volgens de gemeente Arnhem namelijk een nieuw systeem ingevoerd (Diftar), waarbij uitgangspunt is dat ‘de vervuiler betaalt’.  Voor een goede werking van dat systeem zal de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Er bestaat dus volgens de AP een concreet zicht op legalisatie. Handhaving zou onder deze omstandigheid onevenredig zijn, gelet op de kosten die een aanpassing van het huidige systeem met zich zou brengen.

De voorzieningenrechter overweegt dat de AP de weigering heeft gebaseerd op de verwachting dat concreet zicht op legalisatie bestaat. Ter zitting is gebleken dat dit niet het geval is. Namens de gemeente Arnhem is namelijk wel bevestigd dat op 10 juli 2017 in de gemeenteraadsvergadering over Diftar zal worden gesproken, maar is ook aangegeven dat niet zeker is dat de invoering van dit systeem op 1 januari 2018 zal worden gerealiseerd. Dit zou onder andere het gevolg zijn van het verschil in opvattingen binnen de gemeenteraad over de definitieve invulling van Diftar.

Onzekere situatie

Nu nog onzeker is hoe en wanneer Diftar gaat functioneren, is dus ook nog onzeker of en wanneer aan de huidige situatie een einde wordt gemaakt. Het is dan ook te verwachten dat het besluit van de AP waartegen de man bezwaar heeft gemaakt, bij de beslissing op bezwaar geen stand zal houden. De voorzieningenrecht ziet hierin aanleiding om het besluit van de AP te schorsen.

Beslissing op bezwaar

De voorzieningenrechter vindt het bevelen van de AP om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem - in dit stadium van de procedure - niet wenselijk. Bij de beslissing op bezwaar kan de AP tenslotte rekening houden met alle ontwikkelingen rond de invoering van Diftar binnen de gemeente Arnhem, ontwikkelingen die op dit moment nog te onzeker zijn.

Uitspraken