Laden...

Vrijspraak voor deelname aan een criminele organisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vrijspraak voor deelname aan een criminele organisatie
Arnhem, 30 januari 2020

De rechtbank spreekt 6 verdachten (een moeder, haar 3 zoons en 2 vrienden/kennissen van de familie) vrij van deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank bevat het dossier onvoldoende bewijs dat zij samen een organisatie vormden gericht op het plegen van misdrijven.

Volgens de officier justitie maakten in ieder geval de moeder en 3 van haar zoons (samen met de inmiddels overleden vader van de familie) een aantal jaar deel uit van een criminele organisatie. De organisatie was volgens de officier van justitie gericht op onder meer het plegen van afpersingen, ripdeals, witwassen en hennepteelt. Op deze wijze zouden de verdachten snel veel geld willen verdienen.

Juridisch kader criminele organisatie

Van een criminele organisatie is - juridisch gezien - pas sprake als het gaat om een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband van personen dat zich richt op het plegen van misdrijven.

Onvoldoende bewijs

Het dossier dat de rechtbank heeft gekregen bestaat hoofdzakelijk uit een opsomming van tapgesprekken uit verschillende oude onderzoeken. Uit deze tapgesprekken lijkt wel te volgen dat individuele verdachten zich - al dan niet met hulp van familieleden - bezig hebben gehouden met strafbare feiten, zoals de handel in drugs. Maar dat sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband - en dus een criminele organisatie – volgt niet uit deze gesprekken. De gesprekken gaan maar over een deel van de tenlastegelegde periode en geven - nu het selecties betreffen - geen volledig beeld van de familie (en de relatie tot de 2 vrienden/kennissen) in die periode. Ook ontbreekt de context waarbinnen de gesprekken zijn gevoerd en worden de gesprekken niet ondersteund door concrete gedragingen – zoals bevindingen van de politie die aansluiten op de tapgesprekken - of ander bewijsmateriaal.
 
De rechtbank kan uit de gesprekken ook niet afleiden dat met een gezamenlijk crimineel oogmerk, ofwel met een gemeenschappelijke (familie)doelstelling om snel zo veel mogelijk geld te verdienen, is gehandeld. Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat er juist weinig geld was.

Vrijspraak

De rechtbank spreekt de verdachten dan ook vrij van het deelnemen aan een criminele organisatie. De verdachten werden door de officier van justitie alleen voor dit feit vervolgd.

Uitspraken