Laden...

Vrijspraken voor poging tot oplichting en valsheid in geschrift

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vrijspraken voor poging tot oplichting en valsheid in geschrift
Arnhem, 28 januari 2021

De rechtbank spreekt een 50-jarige man uit Apeldoorn en een 45-jarige man uit Ede vrij voor de oplichting en een poging daartoe op een verzekeringsmaatschappij. Verder spreekt de rechtbank het duo vrij van valsheid in geschrift. De vrijspraak van de 50-jarige man komt overeen met de eis van de officier van justitie.

​Vrijspraak oplichting

Voor de 45-jarige man eiste de officier van justitie een veroordeling voor oplichting en poging tot oplichting. Volgens de verdenking bestaat de oplichting uit het claimen van schade die niet is geleden, waardoor de verzekeraar een voorschot op een schade-uitkering zou hebben uitbetaald. De rechtbank oordeelt dat ook al zou komen vast te staan dat die claim niet klopt, dat dan niet voldoende is om te kunnen spreken van een ‘specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen’. Dat laatste is voor een bewezenverklaring van oplichting wel vereist.

Vrijspraak poging tot oplichting

Bij de poging tot oplichting werd de 45-jarige man verweten dat hij - om een (definitieve) schade-uitkering te krijgen van de verzekeringsmaatschappij een overval op zijn eigen bedrijf in scène zette.
Die verdenking ontstond naar aanleiding van anonieme verklaringen die via een journalist bij de politie binnenkwamen en een getuigenverklaring. Het zijn verklaringen ‘van horen zeggen’ en onvoldoende duidelijk is uit welke bron de getuigen hebben gehoord wat zij hebben verklaard. Ook is onduidelijk wat de getuigen ertoe heeft gebracht hun verklaringen af te leggen.

​Betrouwbaarheid verklaringen onvoldoende

De politie deed geen verder onderzoek meer naar de overval. Bijvoorbeeld door het natrekken van door het duo geleverde informatie en mogelijke aanwijzingen over de toedracht en de mogelijke daders van de overval. Het lijkt erop dat vanaf dat moment in het politieonderzoek nog slechts is uitgegaan van 1 hypothese, namelijk dat de overval in scène was gezet. Dit alles maakt volgens de rechtbank dat de betrouwbaarheid van de hiervoor genoemde verklaringen onvoldoende kan worden getoetst. Deze verklaringen kunnen daarom niet voor het bewijs worden gebruikt.

​Handelingen zijn geen oplichting

De 45-jarige man zou ook een te hoog schadebedrag hebben opgegeven en vervolgens dit bedrag in een civiele procedure hebben geclaimd. Die handelingen zijn echter onvoldoende om van oplichting te kunnen spreken.

Valsheid in geschrift

Tot slot is de rechtbank ook met de officier van justitie van oordeel dat de valsheid in geschrift niet kan worden bewezen.

De rechtbank spreekt beiden mannen geheel vrij van alles wat hen is tenlastegelegd.

Uitspraken