Laden...

Omgevingsvergunning windpark Egchelse Heide blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Omgevingsvergunning windpark Egchelse Heide blijft in stand
Roermond, 13 februari 2019

De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor een windpark in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe ongegrond verklaard.

Waar gaat de zaak over?

Het college van Peel en Maas heeft aan de initiatiefnemer een vergunning verleend om in het buitengebied van Egchel-Panningen-Beringe een windpark te plaatsen. Dit windpark bestaat uit 5 windturbines met een maximale ashoogte en rotordiameter van 140 meter.

Omwonenden

Diverse omwonenden en ondernemers in de omgeving hadden tegen de vergunningverlening  beroep ingesteld. Zij zijn het onder andere niet eens met de locatiekeuze, omdat het nieuwe windpark op nog geen kilometer afstand van het bestaande windpark Neer wordt gebouwd. De omwonenden vrezen voor ernstige geluidoverlast, hinder van slagschaduw en voor schade aan hun gezondheid door laagfrequent geluid van beide windparken. De betrokken ondernemers zijn bang voor aantasting van hun bedrijfsvoering.

Oordeel rechtbank

Het windpark moet voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit milieubeheer over geluid en slagschaduw en kan daaraan voldoen. Bij degenen, die beroep hebben ingesteld, wordt aan alle geldende normen voldaan. Ook als met het geluid en de slagschaduw van windpark Neer rekening wordt gehouden.

Geluidnormen

De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit bieden volgens de rechtbank voldoende bescherming tegen geluidhinder, waaronder hinder van laagfrequent geluid. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten is het zo, dat er ook geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt als aan de normen van het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

De gemeente heeft alle aspecten voldoende onderzocht en beoordeeld. Ook heeft de gemeente het belang van het halen van de doelstelling voor duurzame energie zwaarder mogen laten wegen dan de belangen van omwonenden en ondernemers.

Uitspraken