Laden...

Faillissement Co-Med Zorg B.V. uitgesproken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Faillissement Co-Med Zorg B.V. uitgesproken
Maastricht, 05 juli 2024

Rechtbank Limburg heeft vandaag Co-Med Zorg B.V. failliet verklaard. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn hierbij 87 medewerkers betrokken. 

De heer mr. D.E.A.F. Aertssen, advocaat te Maastricht, en de heer mr. R. Lemmens zijn als curatoren benoemd om dit faillissement verder af te wikkelen.

Procedure eigen aangifte

De procedure voor een faillissement op eigen aangifte is een andere procedure dan faillissement op verzoek van een schuldeiser. De rechtbank kan op de eigen aangifte beslissen zonder een mondelinge behandeling, indien de verzoeker schriftelijk heeft laten weten hiermee in te stemmen. De uitspraak kan dan ook op een andere dag plaatsvinden dan dinsdag (de dag waarop de faillissementszitting bij rechtbank Limburg wordt gehouden).
In deze procedure is door Co-Med uitdrukkelijk verzocht om uitspraak te doen zonder een mondelinge behandeling. De rechtbank heeft aan dit verzoek gehoor gegeven, mede gelet op het (spoedeisend) belang van de verschillende belanghebbenden.

Procedure op verzoek schuldeiser

De procedure voor een faillissement op verzoek van een schuldeiser duurt langer omdat de oproeping voor de mondelinge behandeling van een dergelijk verzoek pas plaatsvindt nadat het verzoek compleet is aangeleverd én het griffierecht is voldaan. De faillissementszitting wordt vervolgens gehouden op de dinsdag en de oproepingstermijn voor die zitting bedraagt voor een onderneming minimaal acht dagen (de wet stelt geen termijn).


Het is op grond van het voorgaande niet ongebruikelijk dat een faillissement op eigen aangifte eerder wordt uitgesproken dan de geplande mondelinge behandeling op verzoek van een schuldeiser.

Uitspraken