Laden...

Jos B. blijft in voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Jos B. blijft in voorlopige hechtenis
Maastricht, 12 december 2018

In de zaak Nicky Verstappen heeft de rechtbank Limburg in Maastricht tijdens de eerste pro-formazitting besloten dat verdachte Jos B. in voorlopige hechtenis blijft. Dat betekent dat de rechtbank het verzoek van de raadsman om opheffing daarvan heeft afgewezen.

Ernstige bezwaren

De advocaat heeft aangevoerd dat op basis van het dossier niet is vast te stellen dat er een misdrijf is gepleegd, noch dat zijn cliënt daarbij betrokken zou zijn. Volgens de rechtbank zijn er tegen verdachte echter wel ernstige bezwaren voor betrokkenheid bij een levensdelict (doodslag), een zedendelict en vrijheidsberoving.

Seksueel misbruik

Verschillende deskundigen hebben op basis van onderzoek aan het lichaam van Nicky Verstappen letsel gezien dat wijst op seksueel misbruik. Dit letsel zou kort voor het overlijden van Nicky Verstappen zijn ontstaan.

DNA-sporen

Verder blijkt dat toen Nicky werd aangetroffen zijn pyjama- en onderbroek binnenstebuiten en achterstevoren waren aangetrokken. De rechtbank acht aannemelijk dat deze kledingstukken uitgetrokken zijn geweest. Uit onderzoek blijkt ook dat op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky Verstappen DNA-materiaal is aangetroffen dat matcht met het DNA van de verdachte. Van deze sporen zegt een DNA-deskundige dat deze sporen aannemelijker zijn bij een langdurig en/of intensief contact, dan bij een eenmalig oppervlakkig contact.

Geen verklaring

Ook vandaag heeft de verdachte geen verklaring over het aantreffen van die sporen afgelegd. Op grond van al deze feiten en omstandigheden vindt de rechtbank voldoende ernstige bezwaren aanwezig voor de verdenking van het seksueel binnendringen van Nicky. Dit binnendringen heeft relatief kort voor het overlijden van Nicky Verstappen plaatsgevonden.

Doodslag

De vraag is vervolgens of het overlijden natuurlijk is geweest. De rechtbank houdt er ernstig rekening mee dat dit niet het geval is geweest. De rechtbank betrekt hierbij niet alleen het feit dat Nicky kennelijk gezond was, maar ook dat nadien bij onderzoek geen ziekelijke afwijking of een hartziekte is aangetoond. Voorts is Nicky in een houding aangetroffen die erop wijst dat hij is neergelegd. Gegeven de al eerder genoemde DNA-sporen die matchen met het DNA van de verdachte, betekent dit ook dat er ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan voor de doodslag.

Vrijheidsberoving

Vanwege ernstige bezwaren voor een zedendelict neemt de rechtbank deze ook aan voor het gedurende enige tijd van de vrijheid beroven van Nicky Verstappen op 10 en/of 11 augustus 1998.

Kinderporno

De rechtbank heeft tot slot ook ernstige bezwaren aangenomen voor de aanwezigheid van kinderporno op de computer van verdachte. De verdachte heeft hier vandaag ter zitting een verklaring over afgelegd.

Gronden

Als redenen (gronden) voor de voorlopige hechtenis ziet de rechtbank het gevaar voor vlucht dat zou ontstaan bij vrijlating en de omstandigheid dat voor de verweten doodslag en het seksueel binnendringen de rechtsorde ernstig is geschokt.

Dossierstukken

De advocaat heeft verzocht om het volledige onderzoekdossier onderdeel te laten uitmaken van het procesdossier te maken. Dit heeft de rechtbank afgewezen.

Hoe verder?
De volgende zitting in deze zaak wordt gehouden op vrijdag 8 maart 2019 om 10.00 uur in Maastricht. Ook bij die zitting zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.

De verdachte zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Omdat er een wachttijd is en het onderzoek 6 weken duurt, wordt het rapport van PBC niet eerder dan eind mei 2019 verwacht.

Zie ook: Zaak Nicky Verstappen

Uitspraken