Nederlandse rechter bevoegd in geschil brandstofleverancier Supreme en NAVO

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Nederlandse rechter bevoegd in geschil brandstofleverancier Supreme en NAVO
Maastricht, 08 februari 2017

De rechtbank Limburg oordeelt vandaag dat AJFCH en SHAPE in beginsel, conform het Spaans-criterium van de Hoge Raad, functionele immuniteit van rechtsbevoegdheid hebben, maar dat door het ontbreken van een redelijke alternatieve rechtsgang in de brandstofcontracten deze immuniteit op grond van het EVRM moet worden doorbroken. De rechtbank is dus van oordeel dat zij over het geschil kan oordelen.

Waar gaat deze zaak over?

Op 7 december 2016 diende in Maastricht een civiele zaak tussen de NAVO-onderdelen Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum en Supreme Headquarters Allied Powers Europe (hierna: AJFCH/SHAPE) en brandstofleverancier Supreme. Tussen beide partijen loopt een geschil over brandstoflevering voor de ISAF-missie in Afghanistan. De gedaagde partijen in dat geschil, AJFCH/SHAPE, zijn van mening dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is in deze kwestie. AJFCH/SHAPE vinden dat zij immuniteit van rechtsmacht hebben omdat de ISAF-missie door de VN gemandateerd is.

Oordeel van de rechter

De rechtbank Limburg oordeelt vandaag dat AJFCH en SHAPE in beginsel, conform het Spaans-criterium van de Hoge Raad, functionele immuniteit van rechtsbevoegdheid hebben.
Verder oordeelt de rechtbank dat in het licht van het EVRM AJFCH en SHAPE zich niet kunnen beroepen op het Mothers of Srebrenica-arrest van het EHRM én dat de functionele immuniteit wordt doorbroken, omdat het ontbreken van een redelijke alternatieve rechtsgang in de brandstofcontracten het in artikel 6 van het EVRM gewaarborgde recht op een fair trial illusoir maakt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten