Laden...

Omgevingsvergunning zonnepark Beringe vernietigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Omgevingsvergunning zonnepark Beringe vernietigd
Roermond, 06 februari 2024

De bestuursrechter van rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat de gemeente Peel en Maas een nieuw besluit moet nemen op de aanvraag van Pure Energy voor een omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de Schorfweg/Koelenweg in Beringe. 

Beroep tegen omgevingsvergunning voor zonnepark

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas hebben een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark aan de Schorfweg/Koelenweg in Beringe aan Pure Energy ZP De Schorf B.V. Zowel Pure Energy zelf als diverse agrariërs e.a. met landbouwgronden in de buurt van het voorgenomen zonnepark hebben beroep ingesteld. Het beroep van Pure Energy richt zich tegen een voorschrift dat verbonden is aan de vergunning. Het beroep van de agrariërs richt zich met name op het feit dat agrarische gronden worden opgeofferd voor zonne-energie. Dit past volgens hen niet in het gemeentelijke beleid waarin dergelijke gronden de laagste prioriteit hebben. Verder denken zij dat de landschappelijke inpassing rondom het zonnepark zal zorgen voor meer wild, zoals dassen en zwijnen, in het gebied en dus voor meer wildschade op hun percelen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank geeft de agrariërs gelijk. De gemeente heeft niet goed genoeg gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend aan een zonnepark op landbouwgronden terwijl dit de laagste prioriteit heeft volgens de gemeentelijke zonneladder. Verder heeft de gemeente verplicht dat rondom het zonnepark een zone van minimaal 15 meter breed komt met “struweel en ruigte” als “mooie habitat voor insecten, vogels en kleine dieren”. Die zone is bedoeld om de natuurwaarde te vergroten en wordt speciaal ingericht voor deze dieren. Volgens het landschapsplan is het zonnepark mogelijk een vluchtheuvel voor deze dieren en moet het daarom voldoende toegankelijk zijn voor kleiner wild. Dit betekent dat de zorgen voor wildschade niet uit de lucht gegrepen zijn. De gemeente heeft dit echter niet verder onderzocht en er niet over nagedacht wat deze natuurontwikkeling in het agrarisch gebied betekent voor de omliggende landbouwgronden.

De rechtbank vernietigt daarom de omgevingsvergunning. De gemeente moet een nieuw besluit nemen op de aanvraag van Pure Energy. Als de gemeente daarbij de vergunning opnieuw verleent, zal er een goede motivering moeten komen over bovenstaande punten.

Omdat de vergunning wordt vernietigd (inclusief de daaraan verbonden voorschriften) komt de rechtbank niet meer toe aan het beroep van Pure Energy. 
Uitspraken