Laden...

Schouw op Brunssummerheide in zaak Nicky Verstappen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Schouw op Brunssummerheide in zaak Nicky Verstappen
Maastricht, 05 juni 2019

De rechtbank heeft vandaag bepaald dat er een schouw moet komen op de Brunssummerheide, het gebied waar Nicky Verstappen in 1998 op zomerkamp was en waar zijn lichaam is aangetroffen. Deze schouw vindt plaats op 27 augustus 2019 vanaf 10.00 uur.

Met deze schouw wil de rechtbank een goed beeld krijgen van de verschillende plekken die een rol spelen in het dossier, zoals de plaats waar het tentenkamp was en de plaats waar het lichaam van Nicky Verstappen is aangetroffen.
De rechtbank is zich bewust van de beperkingen bij een dergelijke schouw doordat het landschap in de afgelopen 20 jaar veranderd kan zijn. Deze beperkingen zijn echter niet zodanig dat een schouw geen meerwaarde heeft. Daarbij speelt mee dat er foto’s beschikbaar zijn van hoe de situatie destijds was en die dus vergeleken kunnen worden met de huidige situatie.

De schouw is weliswaar een zitting die op locatie plaatsvindt, maar de rechtbank heeft besloten dat deze zitting niet openbaar is. Het aantal deelnemers dient beperkt te zijn om procespartijen voldoende gelegenheid te geven om ongestoord te kunnen kijken en om de schouw ordentelijk en veilig te laten plaatsvinden. Pers en publiek worden dus niet toegelaten.

Benoeming deskundigen afgewezen

De rechtbank heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om twee deskundigen te benoemen afgewezen. Deze deskundigen zouden over deze zaak aan de hand van de Bayesiaanse methode moeten rapporteren. Bij deze methode geeft een deskundige met behulp van kansberekening zijn visie op bevindingen en onderzoeksresultaten. Daarbij worden vooraf geformuleerde hypothesen gebruikt.

De rechtbank ziet geen noodzaak tot het benoemen van deze deskundigen. De rechtbank zal zelf een selectie en waardering van het bewijsmateriaal dienen te maken.  Daarnaast volgt uit literatuur en rechterlijke uitspraken dat de wetenschappelijke waarde van de toepassing van deze methode op het gehele dossier in gecompliceerde strafzaken omstreden is. Ten slotte geldt dat bij onduidelijkheden over of interpretaties van rapporten die deskundigen eerder hebben opgesteld, de rechtbank zelf die deskundigen daarover op de zitting rechtstreeks kan bevragen.

Voorlopige hechtenis

De rechtbank is van oordeel dat er nog steeds ernstige bezwaren en gronden aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis van verdachte te laten voortduren. Ook het verzoek van de advocaat om schorsing van de voorlopige hechtenis wijst de rechtbank af.

Volgende zitting

Zoals hierboven reeds aangegeven, vindt op 27 augustus a.s. een besloten zitting op locatie plaats. Woensdag 28 augustus staat nu als reserve-zittingsdag gepland bij de rechtbank in Maastricht.
Woensdag 20 november vindt vanaf 10.00 uur een regiezitting plaats bij de rechtbank in Maastricht. De rechtbank wil het einddossier uiterlijk 5 weken voorafgaand aan die regiezitting ontvangen.

Uitspraken