Weigering vergunning voor aanleg zonneweide houdt geen stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Weigering vergunning voor aanleg zonneweide houdt geen stand
Roermond, 31 oktober 2018

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente Leudal binnen een week een nieuw besluit moet nemen, dan wel moet beslissen op het bezwaar van de projectontwikkelaar tegen de weigering van de gemeente om een vergunning te verlenen voor de aanleg van een zonneweide.

Aantasting natuur- en landschapswaarden

De gemeente heeft een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke zonneweide in Heythuisen geweigerd. Volgens de gemeente vormt de zonneweide door haar stedelijke dan wel industriële verschijningsvorm een enorme aantasting en onderbreking van de natuur- en landschapswaarden in het plangebied en het omliggende gebied.
De projectontwikkelaar heeft een landschappelijk inpassingsplan ingebracht, waarin wordt geconcludeerd dat door het nemen van diverse maatregelen de zonneweide landschappelijk en ecologisch inpasbaar is. Verder heeft de gemeentelijke kwaliteitscommissie positief geadviseerd.

Oordeel

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de gemeente zich onder die omstandigheden niet zonder (nadere) onderbouwing op het standpunt stellen dat de voorgenomen zonneweide de natuur- en landschapswaarden onevenredig zal schaden.

Subsidie

Als de projectontwikkelaar niet voor 8 november 2018 een omgevingsvergunning heeft gekregen, loopt hij een subsidie mis. Dit heeft tot gevolg dat hij de zonneweide niet kan realiseren. Gelet op de grote (financiële) gevolgen, die het uitblijven van duidelijkheid voor het einde van de subsidietermijn voor de projectontwikkelaar heeft, bepaalt de voorzieningenrechter dat de gemeente - met inachtneming van deze uitspraak - uiterlijk op 6 november 2018 een beslissing op het bezwaar van de projectontwikkelaar dan wel een gewijzigd primair besluit neemt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten