Laden...

Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Vastgoedondernemer krijgt celstraf voor valsheid in geschrift en witwassen
Roermond, 23 november 2018

De rechtbank Limburg heeft vandaag een 72-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden voor valsheid in geschrift en witwassen. Het onderzoek naar verdachte, ook wel het onderzoek ‘Clematis’ genoemd, houdt verband met de grote strafzaak ‘Klimop’ van een aantal jaar geleden. In de Klimop-zaak ging het om zeer omvangrijke vastgoedfraude.

Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

De advocaat heeft aangevoerd dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat sprake zou zijn van een opeenstapeling van onzorgvuldigheden van het OM en omdat de redelijke termijn is overschreden. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken van enige schending van het recht op een eerlijk proces en verklaart het OM ontvankelijk in de vervolging.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte 2 valse overeenkomsten heeft getekend en dat hij met behulp van zijn BV geldbedragen heeft witgewassen.
Verdachte is betrokken geweest bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen Stichting Philips Pensioenfonds en Bouwfonds. Gebleken is dat de directeur van Stichting Philips Pensioenfonds zich voor het tot stand komen van de overeenkomst onder voor Bouwfonds gunstige voorwaarden rijkelijk heeft laten belonen.

Valse overeenkomsten

Verdachte heeft dat gefaciliteerd met behulp van een BV, die blijkbaar geen andere activiteiten heeft ontplooid dan het doorsluizen van gelden naar de directeur van Philips Pensioenfonds door gebruik te maken van valse overeenkomsten. Verdachte is voor zijn bemoeienissen betaald in de vorm van een aandelenpakket van 25,5% van de aandelen van deze BV, dat uiteindelijk voor de verdachte heeft geresulteerd in een liquidatie-uitkering van 1.349.005 euro. Daarnaast heeft verdachte voor zijn rol als statutair bestuurder een management fee ontvangen van in totaal 32.500 euro bruto.

Tijdsverloop

De rechtbank is van oordeel dat van enig moreel besef bij verdachte voor het laakbare van zijn handelen niet is gebleken. De rechtbank vindt verder dat het juist is dat deze zaak lang heeft geduurd, voordat die inhoudelijk door de rechtbank werd beoordeeld en uitspraak werd gedaan. Het tijdsverloop kan deels aan het OM worden toegerekend, maar ook voor een substantieel deel aan verdachte.

Eigen gewin

De rechtbank betrekt ook in de strafmaat de leeftijd van de verdachte, het nagenoeg blanco strafblad en de gevolgen die deze zaak al voor verdachte heeft gehad, zoals ook door verdachte ter zitting naar voren is gebracht. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat niet volstaan kan worden met een hoge geldboete in lijn met de schikkingsbedragen, die voorafgaand aan de behandeling door de rechtbank de revue zijn gepasseerd. De rechtbank acht daartoe de bewezenverklaarde feiten en de context waarin deze feiten hebben plaatsgevonden te ernstig. Verdachte heeft voor eigen gewin bijgedragen aan de zelfverrijking van mensen op sleutelposities. Daardoor zijn de rechten van velen, in het bijzonder de deelnemers aan Stichting Philips Pensioenfonds te kort gedaan. 

Straf en ontnemingsmaatregel

Het OM heeft een gevangenisstraf van 1 jaar geëist. De rechtbank houdt, anders dan het OM, in de eis rekening met het tijdsverloop en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden. Daarnaast beslist de rechtbank dat het bedrag dat verdachte met het plegen van de strafbare feiten heeft verdiend, ontnomen zal worden. Verdachte moet een bedrag van 1.365.255 euro betalen, bestaande uit het bedrag van de liquidatie-uitkering van 1.349.005 euro en het netto deel van zijn management fee, door de rechtbank geschat op 16.250 euro.

Uitspraken