Laden...

Team Strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden > Team Strafrecht

Strafrecht

Team Strafrecht behandelt overtredingen en misdrijven die door het Openbaar Ministerie aan de strafrechter worden voorgelegd. Algemene informatie over strafrecht, het procesverloop en betrokken partijen kunt u vinden via de link strafrecht (onder deze alinea). Team Straf werkt volgens de lokale en landelijke reglementen.

 

Verkeerstoren

De Verkeerstoren is een project van de rechtbank Limburg en het arrondissementsparket Limburg samen dat voortvloeit uit de noodzaak tot afstemming van de zaken op de MK-zittingen. Het doel van de Verkeerstoren is om de doorlooptijden van de strafzaken te verkorten. De medewerkers in de Verkeerstoren richten zich op:

 • De (logistieke) voorbereiding van nieuw aangebrachte en aangehouden strafzaken, onder verantwoordelijkheid van de rechter.
 • De afstemming met het Openbaar Ministerie, Kabinet rechter-commissaris, procespartijen, hun vertegenwoordigers en andere procesbetrokkenen (reclassering, deskundigen etc.).
 • De sturing op de samenhangende dossier- en zaakslogistiek (inclusief kennisgevingen, opdrachten, en dergelijke).
 • Het organiseren en borgen van (een) kwaliteitstoets(en) met betrekking tot de door partijen en anderen voor de zitting aangeleverde stukken en diensten.
 • De (in)planning van zaken op zitting en het zittingsrooster.
 • Het in behandeling nemen van aanhoudingsverzoeken.

Contact

Maandag-vrijdag, 8.30-17.00 uur, zie de contact pagina.

 

Stukken indienen

 • Per post (MK-stukken): toezenden aan Verkeerstoren (zie contact).
 • Per post (overige stukken): toezenden aan griffie team strafrecht, postadres locatie Maastricht (zie contact).
 • In persoon: bij de Centrale Balie in Maastricht of Roermond, zie de bezoekadressen.

 

Afschriften opvragen

Verzoeken om afschriften in strafzaken dienen gericht te worden:

Als de zittingsdatum nog niet bekend is

 • Enkelvoudige zaken: aan de afdeling Team Gerelateerd van het arrondissementsparket.
 • Meervoudige zaken: aan de afdeling Hic/ondermijning van het arrondissementsparket.

Als de zittingsdatum wel bekend is

 • Tot 3 weken voor de zittingsdatum: aan de afdeling Team Gerelateerd (enkelvoudige zaken) en Hic/ondermijning (meervoudige zaken) van het arrondissementsparket.
 • 3 weken vóór zittingsdatum: aan de griffie van de afdeling strafrecht van de rechtbank Limburg.

 

Aanhoudingsverzoek MK

Bij meervoudige strafzaken moet het aanhoudingsverzoek gericht worden aan de Verkeerstoren Limburg.

 

Advocaten lijfelijk aanwezig

Team Strafrecht hanteert voor de raadkamer gevangenhouding de regel “advocaten zijn lijfelijk aanwezig tijdens de verhoren, tenzij…”. Indien de advocaat in kwestie zeer dringende redenen heeft om niet lijfelijk aanwezig te kunnen zijn, kan dit tijdig kenbaar worden gemaakt via de griffier. De rechtbank zal in dat geval een beslissing nemen op dat verzoek. 

 

Versnelde procedure van de verzoeken ex art 533 en 530 Sv

Er is een procedure ontwikkeld voor versnelde afdoening van de standaardverzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Onder 'standaard' wordt in dit verband verstaan de verzoeken waarbij het Openbaar Ministerie naar verwachting geen bezwaar zal maken tegen toewijzing.