Laden...

Zittingsrooster rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Limburg

Zittingen van de rechtbank Limburg vinden plaats op de locaties Maastricht en Roermond. Hieronder ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen er zittingen zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Strafrecht

Politierechter (1 rechter)

Politierechter (1 rechter; behandelt lichtere strafzaken waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf mag worden geëist): vrijwel dagelijks om 9.00 uur en aansluitend aan de zitting volgt de uitspraak, doorgaans mondeling

Meervoudige strafkamer (3 rechters)

Meervoudige strafkamer (3 rechters; behandelen misdrijven waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken): vrijwel dagelijks om 9.00 uur en doorgaans volgt 2 weken later om 13.30 uur de uitspraak

Enkel- of meervoudige rekestenkamer

Enkel- of meervoudige rekestenkamer (behandelt verzoekschriften zoals teruggave in beslaggenomen goed(eren), teruggave rijbewijs, schadevergoeding): 1 keer per week, 9.00 uur op de locatie Maastricht en doorgaans volgt 2 weken later om 13.30 uur de uitspraak (afhankelijk van de te behandelen zaak wel of niet openbaar)

Economische politierechter

Economische politierechter (behandelt strafbare feiten die vallen onder de Wet op de economische delicten): 1 à 2 per maand om 9.00 uur en aansluitend aan de zitting volgt de uitspraak, doorgaans mondeling

Burgerlijk recht (handelszaken)

Rolzitting

Een zitting waarin de civiele rechter (handelsrechter)een dagvaarding behandelt, heet een rolzitting. Deze vindt iedere woensdag om 10.00 uur plaats.


Verzoekschriften mondelinge behandeling

  • Locatie Maastricht: 2 keer per maand op dinsdag om 9.30 uur
  • Locatie Roermond: 2 keer per maand op woensdag om 9.00 uur

Comparitie

Een comparitie is een zitting waarin de rechter bekijk welke standpunten de partijen hebben en of er nog mogelijkheden zijn om een schikking te treffen tussen partijen. Elke dag vanaf 9.00 uur is er een comparitie.

Kort gedingen

  • Handelsrechtelijk: kan op elke dag plaatsvinden
  • Familierechtelijk: woensdag, 9.00 uur
  • Spoedeisend kort geding: kan op elke dag plaatsvinden (ook in het weekend)

Burgerlijk recht (kanton)

Civiele rolzittingen

De kantonrechter behandelt dagvaardingen op beide locaties op woensdag vanaf 10.00 uur.

Arbeidszaken

Zittingen vinden plaats op de locatie Maastricht op dinsdag om 9.30 uur en op de locatie Roermond (geen vaste dag).

Strafzittingen

Strafzittingen vinden plaats op maandag en vrijdag om 9.00 uur.

Mulderzaken

Mulderzittingen (verkeersovertredingen) vinden plaats op de locatie Roermond op donderdag om 9.00 uur en op de locatie Maastricht op donderdag om 13.00 uur.

Bestuursrecht

Bestuurs- en vreemdelingenrechter

Zittingen van de bestuurs- en vreemdelingenrechter vinden wekelijks plaats op verschillende dagen.

Voorzieningenrechter

Zittingen van de voorzieningenrechter vinden wekelijks plaats op verschillende dagen.

Familie- en jeugdrecht

Zittingen over familie- en jeugdzaken zijn niet openbaar en kunt u niet bijwonen. Alleen de beslissing die op deze zaken wordt gegeven, is openbaar. Daarom treft u hier geen zittingsrooster aan.

Toezicht

Faillissementen/wetschuldsaneringen natuurlijke personen: elke dinsdag vanaf 9.30 uur (niet openbaar).

In de maand augustus 2023 zal op een aantal dinsdagen slechts op één locatie van de rechtbank Limburg een faillissementszitting plaatsvinden. De planning voor de maand augustus 2023 is als volgt:

  • Dinsdag 1 augustus: zitting in Roermond
  • Dinsdag 8 augustus: zitting in Maastricht
  • Dinsdag 15 augustus: zitting in Maastricht en Roermond
  • Dinsdag 22 augustus: zitting in Maastricht 
  • Dinsdag 29 augustus: zitting in Maastricht en Roermond

Op de data dat er slechts op één locatie zitting is, worden alleen zaken van de desbetreffende locatie behandeld, tenzij er sprake is van uiterste spoed. Indien dit het geval is, verzoeken wij u dit duidelijk op het verzoekschrift te vermelden.

Vragen?

Neem contact op met team Communicatie via rechtbanklimburg@rechtspraak.nl