Defensie moet weigering openbaarmaking documenten Srebrenica beter motiveren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Defensie moet weigering openbaarmaking documenten Srebrenica beter motiveren
Utrecht , 16 mei 2007

De minister van Defensie moet zijn weigering om geheime documenten die zijn gebruikt bij het opstellen van het rapport  “Srebrenica, een 'veilig' gebied” openbaar te maken beter motiveren.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen motivering die de rechtbank geeft bij een uitspraak van 23 april. De eiseres in deze zaak had een Wob-verzoek ingediend bij verweerder ter zake van een aantal documenten die zijn gebruikt bij het opstellen van het rapport  "Srebrenica, een 'veilig' gebied.".

Gelet op de omvang van het verzoek is een categoriale motivering ten aanzien van de geweigerde stukken gegeven. In de loop van de procedure is alsnog een aantal stukken openbaar gemaakt. Voor wat betreft de geweigerde stukken wordt geoordeeld dat verweerder een deel terecht niet openbaar heeft gemaakt. Voor een ander deel is de rechtbank van oordeel dat de weigering om documenten al dan niet deels en/of geanonimiseerd openbaar te maken onvoldoende is gemotiveerd.

Meest gelezen berichten