Motorverbod Lekdijk in Lopik blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Motorverbod Lekdijk in Lopik blijft in stand
Utrecht, 07 januari 2019

De gemeente Lopik mocht het verkeersbesluit nemen om motorrijders op een deel van de Lekdijk te weren in de weekenden vanaf 1 maart tot en met 31 oktober. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Motorrijders

Volgens de gemeente is er sprake van een verkeersonveilige situatie door het grote aantal weggebruikers op de Lekdijk. Dit zou het gevolg zijn van een toename van het aantal dagjesmensen, zoals wielrenners, wandelaars en motorrijders. Ook ondervinden omwonenden veel overlast van de motoren. De gemeente besloot daarom in februari van vorig jaar om motoren te weren op de Lekdijk, tijdens de lente- en zomerweekenden. De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en de Motorrijders Actiegroep zijn het niet eens met dat besluit en stapten naar de bestuursrechter. Volgens hen is het besluit slecht voorbereid en niet goed gemotiveerd.

Overlast

De rechtbank oordeelt dat de gemeente het verkeersbesluit terecht heeft genomen. Dat besluit is in het belang van het voorkomen van de overlast die de omwonenden ervaren van de grote hoeveelheid motoren die in de weekenden over de Lekdijk rijden. Het verkeerbesluit is ook van belang om het karakter van de Lekdijk te behouden. De Lekdijk heeft in het weekend een recreatieve functie met de nadruk op fietsers. De rechtbank oordeelt ook dat de gemeente gebruik mocht maken van de resultaten van een pilot die in 2017 heeft plaatsgevonden. Die pilot hield in dat er in de weekenden een motorrijverbod gold. Uit het evaluatierapport blijkt dat de overlast van motorrijders toen is afgenomen. Dat de gemeente er voor heeft gekozen om geen onderzoek te doen naar de andere weggebruikers maakt niet dat deze resultaten niet bruikbaar zijn. Het ging immers juist om overlast die door motorrijders werd veroorzaakt. De rechtbank oordeelt dat de gemeente dit rapport mag gebruiken als onderbouwing van het besluit.  

Uitspraken