Laden...

Nieuwe aanvraag verblijfsvergunning Amersfoortse kinderen terecht afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Nieuwe aanvraag verblijfsvergunning Amersfoortse kinderen terecht afgewezen
Utrecht, 23 april 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe aanvraag van een verblijfsvergunning op ‘tijdelijke humanitaire gronden’ terecht afgewezen. Ook de eerdere uitzetting van de moeder in augustus 2017 is terecht. Dat heeft de bestuursrechter vandaag beslist.

Uitzetting

In augustus vorig jaar oordeelde de bestuursrechter in een spoedprocedure dat de staatssecretaris de moeder en haar twee kinderen uit mocht zetten. De moeder verblijft nu zonder de kinderen in Armenië. Het was destijds niet bekend waar de kinderen zich bevonden. Zij verbleven achtereenvolgens bij een tijdelijk opvanggezin en inmiddels in hun oude omgeving bij een bevriend gezin van hun moeder.

Humanitaire gronden

De Raad voor de Kinderbescherming zou het zeer schadelijk en zorgelijk vinden als de kinderen in Armenië in een pleeggezin of tehuis worden geplaatst, zonder het vooruitzicht dat zij bij hun moeder kunnen opgroeien. Volgens de moeder zouden de kinderen een verblijfsvergunning moeten krijgen omdat die voorwaarden nog niet gerealiseerd zijn. Ook zou de moeder psychische hulp nodig hebben.

Spoedige hereniging

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming is het te verwachten dat de moeder binnen een aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen zelf kan dragen. De staatssecretaris heeft de Armeense ambassadeur in Nederland verzocht om hulp bij het hoofddoel, namelijk hereniging van moeder en kinderen. In dat kader vond een gesprek plaats. Daarin is afgesproken dat – mocht dat nodig zijn - de kinderen eventueel opgevangen kunnen worden bij een Amerikaanse stichting. Daar is geschoold personeel die aandacht zullen geven aan psychologische ontwikkelingen en mogelijke cultuur- en taalproblemen. Die opvang zal nadrukkelijk in het teken van de hereniging staan. Ook zou de moeder psychische hulp kunnen krijgen. Verder blijkt uit een verklaring van het Ministerie van Gezondheidszorg in Armenië dat behandeling van burgers kosteloos en onbeperkt van tijd is. De rechter oordeelt dat de staatssecretaris de afwijzing voldoende heeft gemotiveerd.

Uitzetting moeder

De moeder maakte in een andere procedure bezwaar tegen haar eerdere uitzetting. De rechter oordeelt dat dit terecht is afgewezen omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn.

Uitspraken