Laden...

Vijf vragen over het voorlopige getuigenverhoor in zaak oud-topambtenaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Vijf vragen over het voorlopige getuigenverhoor in zaak oud-topambtenaar
Utrecht, 03 maart 2014

Stichting De Roestige Spijker mag getuigen horen in een civiele procedure tegen een oud-topambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland 13 november 2013 beslist.
  
De stichting wil een documentaire, die is gemaakt door de Amerikaanse organisatie Rebecca Project for Human Rights, verder openbaar maken in Nederland. In de documentaire wordt de gepensioneerde ambtenaar ervan beschuldigd meerdere malen ontucht of seksueel misbruik te hebben gepleegd met minderjarige jongens.

De oud-topambtenaar heeft al aan de stichting laten weten verdere openbaarmaking van de documentaire als onrechtmatig te beschouwen. De stichting wil daarom haar juridische positie bepalen door getuigen te laten horen.

Is het getuigenverhoor een onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek tegen de oud-topambtenaar?

Nee, het getuigenverhoor is een civiele procedure en staat los van het strafrechtelijk onderzoek. De stichting wil met de verhoren haar rechtspositie ten aanzien van de verspreiding van de documentaire bepalen.

Hoe bijzonder is het dat deze verhoren plaats gaan vinden?

Een verzoek om getuigen te mogen horen wordt bijna altijd toegestaan door de rechter. De rechter stelde vast dat in dit geval het horen van getuigen tot gevolg zal hebben dat de persoonlijke integriteit van de oud-ambtenaar aan de orde wordt gesteld. Daartegenover staat het belang van de stichting om (meer) duidelijkheid te krijgen over de vraag of het (verder) openbaar maken van de documentaire onrechtmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat tussen beide belangen niet een zodanige onevenredigheid, dat het horen van de getuigen niet kan worden toegestaan.

Hoe verloopt een getuigenverhoor?

De door de rechtbank benoemde rechter-commissaris zal de voorgedragen getuigen ondervragen. Ook beide advocaten krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Van het getuigenverhoor wordt een proces-verbaal (ter zitting) opgemaakt. De getuige wordt gevraagd het proces-verbaal te ondertekenen.

Komt de rechtbank met een beslissing?

Als alle voorgedragen getuigen zijn gehoord, wordt het voorlopig getuigenverhoor aan de zijde van de stichting gesloten. Nadien mag de oud-ambtenaar -als hij dat wenst- getuigen voordragen in het tegenverhoor. Daarna wordt het voorlopig getuigenverhoor gesloten waarmee de procedure geëindigd is. De rechter-commissaris geeft dus geen oordeel over hetgeen partijen verdeeld houdt (de vraag of verspreiding van de documentaire al dan niet (on)rechtmatig is). Als partijen hierover een oordeel willen hebben, zullen zij dat in een kortgeding- of bodemprocedure moeten vragen.

Uitspraken