Laden...

Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' niet sluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' niet sluiten
Utrecht, 29 december 2021

De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een bodemprocedure tussen een man en de Volksbank. De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde verstrekken én in de Verenigde Staten belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank gelijk. De rechtbank oordeelt nu anders omdat op zitting bleek dat de Volksbank de betreffende informatie helemaal niet op hoefde te vragen. Ook is niet gebleken dat de man belasting ontduikt. 

‘Onbedoelde Amerikaan’

Een ‘onbedoelde Amerikaan’ is iemand die zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, zonder een verdere band te hebben met de VS. In deze zaak komt dat doordat de man in de VS is geboren, maar daar alleen in zijn eerste levensjaar heeft gewoond. ‘Onbedoelde Amerikanen’ zijn verplicht om óók in de VS belastingaangifte te doen. Daarvoor hebben zij een Amerikaans identificatienummer nodig. Financiële instellingen in Nederland, zoals de Volksbank, moeten dat nummer samen met de andere gegevens doorgeven aan de VS. Dit gebeurt via de Nederlandse Belastingdienst. De man in deze zaak weigerde een identificatienummer aan te vragen en aan de Volksbank te geven. Omdat hij helemaal geen band met de VS heeft, vindt hij het onrechtvaardig dat hij daar belastingaangifte moet doen. Hij zou er ook veel kosten voor moeten maken. Toen de Volksbank daarop zijn rekeningen beëindigde, stapte hij naar de rechter. De voorzieningenrechter oordeelde vorig jaar in kort geding dat de Volksbank zijn rekeningen wél mocht sluiten. 

Grens tot 50.000 dollar

Bankrekeningen van Amerikaanse staatsburgers (waaronder die van ‘onbedoelde Amerikanen’), met een saldo tot 50.000 dollar, hoeven Nederlandse banken niet door te geven. Op zitting bleek dat de rekeningen van de man onder die uitzondering vallen. De Volksbank had zijn identificatienummer daarom niet nodig om zelf aan de wet te voldoen. Hoewel de man wel in de VS zo’n identificatienummer aan moet vragen en daar belastingaangifte moet doen, hoeft hij dat nummer dus niet door te geven aan de Volksbank. 

Belastingontduiking

De Volksbank beëindigde de rekening ook omdat de man (vermoedelijk) belasting ontduikt en zich daarmee ook schuldig maakt aan witwassen. De rechtbank ziet dat anders. Dat de man belastingaangifte in de VS moet doen, betekent nog niet dat hij ook daadwerkelijk belasting verschuldigd is. Uit cijfers van de Amerikaanse autoriteiten blijkt dat maar een klein deel van de ‘onbedoelde Amerikanen’ daar ook daadwerkelijk belasting moet betalen. Het is aan de Volksbank om aan te tonen dat deze man onder die kleine groep valt. Dat heeft de bank niet gedaan. De rechtbank verbiedt de Volksbank de dienstverlening aan de man te beëindigen. Dit betekent dat de rekeningen open moeten blijven.

Uitspraken