Laden...

Ziggo hoeft geen inzage te geven in gegevens illegale downloaders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Ziggo hoeft geen inzage te geven in gegevens illegale downloaders
Utrecht, 08 februari 2019

Internetprovider Ziggo hoeft geen gegevens van IP-adreshouders aan filmdistributeur Dutch Film Works te verstrekken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dutch Film Works had om de naw-gegevens van 377 IP-adreshouders gevraagd omdat uit onderzoek gebleken zou zijn dat er vanaf die (door Ziggo uitgegeven) IP-adressen illegaal een film is gedownload.

The Hitman’s Bodyguard

In opdracht van Dutch Film Works is onderzoek gedaan naar het illegaal downloaden van de film ‘The Hitman’s Bodyguard' in de periode 21 december 2017 tot en met 2 februari 2018. In die periode zijn vele duizenden IP-adressen vastgelegd waarop de film via BitTorrent-netwerken zou zijn uitgewisseld. Dutch Film Works kan zich als filmdistribiteur verzetten tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van de film en heeft Ziggo verzocht om ten aanzien van de 377 door haar uitgegeven IP-adressen de naw-gegevens te verstrekken. Ziggo weigert dat, omdat zij vindt dat zij daar niet toe verplicht is.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het illegaal up- en/of downloaden (via een BitTorrent-netwerk) van een film niet mag.  Het is dan ook aannemelijk dat Dutch Film Works recht heeft op een schadevergoeding als vastgesteld is dat de film illegaal gedownload is. De distributeur heeft ook belang bij het verkrijgen van de naw-gegevens die bij het IP-adres horen waarop is gedownload, omdat ze daarmee kan proberen de schade op de downloaders te verhalen. Daarnaast is duidelijk dat er niet een minder ingrijpende manier bestaat voor Dutch Film Works om de gegevens van de IP-adreshouders te achterhalen. Toch hoeft Ziggo de gegevens niet af te staan omdat er ook een belangenafweging moet worden gemaakt, die in dit geval niet in het voordeel van Dutch Film Works uitvalt. De distributeur heeft namelijk onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze zij de IP-adreshouders wil benaderen. Zo is niet duidelijk of zij de IP-adreshouder als de downloader zal aanmerken. De IP-adreshouder hoeft namelijk niet diegene te zijn die de film ook gedownload heeft. Ook is niet duidelijk of een voor te stellen schikkingsbedrag wel overeenkomt met de feitelijke schade en is het niet duidelijk wat Dutch Film Works aan de IP-adreshouder zal meedelen omtrent de rechten en plichten van de IP-adreshouders. De rechter oordeelt dan ook dat het belang van Ziggo, om de gegevens niet te verstrekken, om die reden in dit geval zwaarder weegt dan het belang van Dutch Film Works.

Uitspraken