Laden...

Zittingsrooster rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Zittingen rechtbank Midden-Nederland

Zittingen van de rechtbank Midden-Nederland vinden plaats op de locaties Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht. 

Op het zittingsoverzicht is te zien welke zaken deze week plaatsvinden.

Strafrecht

Op de wekelijks gepubliceerde zittingsroosters ziet u hieronder de zittingen van de:

  • meervoudige kamer (3 rechters die zwaardere strafzaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist)
  • politierechter (die lichtere strafzaken behandelt waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist)

Ook ziet u de verwachte duur van elke zaak. Er staan geen zittingen op van jeugdzaken en de strafzaken die de kantonrechter behandelt.

 

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden in Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht plaats op woensdag om 9.30 uur. Tijdens de zittingen controleert de kantonrechter of de dagvaarding volgens de regels is uitgebracht en of er schriftelijk is gereageerd. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.

Deurwaarders en advocaten kunnen in het zaaksverdelingsreglement lezen waar zaken moeten worden aangebracht.

Wrakingskamer

De wrakingskamer van de rechtbank Midden-Nederland kiest ervoor om middels een vast rooster te werken met twee zittingen per maand. Dit betekent dat er iedere maand een zitting gepland staat op de locatie Lelystad en iedere maand een op de locatie Utrecht.

In principe wordt iedere wraking op de eerstvolgende reguliere wrakingszitting gepland, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beide locaties. In uitzonderlijke, dringende gevallen kan de wrakingskamer er echter voor kiezen om een aparte zitting te bepalen en daarmee af te wijken van het reguliere zittingsrooster.

Of een behandeling van een wrakingsverzoek openbaar is hangt af van de hoofdzaak. Als de behandeling ter zitting in de hoofdzaak openbaar is dan geldt dat tevens voor de zitting van de wrakingskamer. Is de behandeling in de hoofdzaak niet openbaar dan geldt dat ook voor de behandeling bij de wrakingskamer.

Overige openbare zaken

Neem voor vragen over het zittingsrooster van de overige kanton-, civiele en bestuurszaken contact op met de informatiebalie.