Laden...

PWN mag doorgaan met werkzaamheden in duinen bij Bergen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > PWN mag doorgaan met werkzaamheden in duinen bij Bergen
Haarlem, 12 januari 2024

In 2 voorlopige voorzieningen vraagt de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemer Duingebied om de werkzaamheden die PWN op dit moment uitvoert in het duingebied stil te leggen wegens het ontbreken van of het ten onrechte verlenen van de daarvoor benodigde vergunningen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft deze verzoeken afgewezen. PWN mag doorgaan met het kappen van bomen en de andere werkzaamheden.

Werkzaamheden in de duinen

PWN beheert voor de Provincie Noord-Holland ruim 7.500 hectare duingebied, waaronder het Noordhollands Duinreservaat. PWN heeft een aanvraag ingediend voor de kap van 16 hectare naaldbos en het uitvoeren van werkzaamheden in het duingebied van Bergen bij het Lange Vlak. Reden voor de werkzaamheden is dat de bodem in het Lange Vlak verzuurt door de beperkte windwerking. Hierdoor wordt te weinig zand en zout aangevoerd. De kwaliteit van het open duin zal zonder de kap verder achteruitgaan. Het gaat om natuurherstelmaatregelen.

In de week voor kerst is PWN begonnen met de uitvoering van deze werkzaamheden. De stichting vreest voor schade aan het duin en de omliggende beschermingszones en aan de onderliggende archeologische gronden doordat de bomen worden gekapt, wortels worden verwijderd uit de grond en er met zware vrachtwagens door het duingebied wordt gereden.

Oordeel rechtbank

Voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd in beschermingszone B van het duin is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen watervergunning nodig. Voor de werkzaamheden in de beschermingszone A en op het duin zelf wel, maar hiervoor is op 8 januari jl. een watervergunning verleend.

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden kon worden verleend en dat de procedure die daaraan vooraf is gegaan zorgvuldig is geweest.
Er is dus geen aanleiding om de werkzaamheden op dit moment stil te leggen. Daarbij heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de discussie over de vraag hoe de bomenkap zich verhoudt tot de natuurherstelmaatregelen al aan de orde is geweest in de uitspraak van de voorzieningenrechter van 9 oktober 2023, waarnaar wordt verwezen.

De voorzieningenrechter merkt in een conclusie bij de uitspraak nog op dat van een professionele partij als PWN mag worden verwacht dat ze alle nodige vergunningen tijdig verkrijgt. Dat voorkomt dat mensen worden overvallen door de werkzaamheden en (bloed)spoedprocedures aanspannen bij de drukke rechtbank. 

Uitspraken