Laden...

Verdachte van ontvoering peuter niet toerekeningsvatbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Verdachte van ontvoering peuter niet toerekeningsvatbaar
Haarlem, 02 april 2019

De rechtbank Noord-Holland heeft een 27-jarige man veroordeeld voor de ontvoering van een peuter in Haarlem in december 2018, maar geen straf opgelegd. De man wordt ontoerekeningsvatbaar geacht en moet een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld worden.

Ontvoering op markt

Op 4 december 2018 pakt de verdachte op de markt in het winkelcentrum van Schalkwijk een bijna 2-jarig meisje vast dat daar met haar grootouders loopt. Hij tilt haar op, rent met haar een eind weg, een drukke straat over, en rent nog verder. Omstanders achtervolgen de man en weten het meisje uit zijn armen te trekken. Deze ontvoering heeft een enorme impact gehad op alle betrokkenen, en heeft dat nog steeds, zo bleek tijdens de behandeling van de rechtszaak.
De verdachte heeft bij de behandeling van zijn rechtszaak bekend het meisje ontvoerd te hebben.

Psychotische waan

De psychiater en de psycholoog die de verdachte hebben onderzocht, hebben geconstateerd dat hij aan schizofrenie lijdt en chronisch psychotisch is. Hij heeft geen ziekte-inzicht en geen ziektebesef. Hij bepaalt zelf wanneer hij medicatie inneemt. Op de dag van de ontvoering had hij al enige maanden geen medicatie gebruikt. Daardoor kwam hij in een psychotische waan te verkeren waarin hij meende signalen te krijgen en ‘opdracht kreeg het kind dat hij buiten tegen kwam, in veiligheid te brengen’. Deze psychotische waan werkte dwingend door in zijn gedrag. Hij was daardoor niet in staat zijn gedrag te sturen en zijn wil in vrijheid te bepalen. Beide deskundigen adviseren de rechtbank verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren.
Dat advies neemt de rechtbank over. Het gevolg hiervan is dat verdachte niet strafbaar voor de ontvoering is. Hij wordt daarom ontslagen van rechtsvervolging.

Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis

De rechtbank legt verdachte conform de eis van de officier van justitie de maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar op. Aan de wettelijke vereisten voor het opleggen van zo’n maatregel is voldaan: de verdachte is ontoerekeningsvatbaar en aan het gevaarscriterium is ook voldaan, er bestaat gevaar voor anderen.

Beide deskundigen achten namelijk de kans op herhaling bij verdachte zonder behandeling van zijn schizofrenie groot. Zij verwachten dat een klinische behandeling van een jaar voor voldoende stabilisatie kan zorgen, met een positief effect op het recidiverisico. Eventueel zou de behandeling in het kader van de Wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) daarna civielrechtelijk kunnen worden voortgezet. Verdachte ziet inmiddels zelf ook in dat hij behandeld moet worden.

Uitspraken