Laden...

Gevangenisstraffen en vrijspraken in Diamantroof Schiphol

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Gevangenisstraffen en vrijspraken in Diamantroof Schiphol
Haarlem, 28 januari 2019

De rechtbank Noord-Holland heeft op 28 januari 2019 drie mannen (de 54-jarige H.V., de 44-jarige D. en de 44-jarige N.) veroordeeld voor het medeplegen van een gewapende overval op Schiphol bijna 14 jaar geleden op 25 februari 2005, waarbij een zending met diamanten en sieraden is weggenomen met een waarde van ruim 72 miljoen dollar. Het deel van de buit dat is meegenomen wordt nog altijd vermist.

H.V. en N. worden, evenals de 54-jarige P,  ook veroordeeld voor het medeplegen van de poging van een soortgelijke overval kort daarvoor, op 10 februari 2005.  De 45-jarige man T.a.T. en de 46-jarige man V.M. worden voor hun betrokkenheid bij deze feiten vrijgesproken.

Foto: Haico Kats

Volgens de rechtbank hebben H.V. en P. op 10 februari 2005 op het afgesloten, beveiligde, terrein van de luchthaven Schiphol, in KLM-kleding een KLM-auto gestolen en waren zij in het bezit van wapens. Zij hebben toen geprobeerd een waardetransportauto te overvallen. Dat is mislukt omdat zij werden ontdekt door medewerkers van de luchthaven.

H.V. en D. hebben twee weken daarna daadwerkelijk op datzelfde terrein een gewapende overval gepleegd en  hebben daarbij een aantal personen bedreigd. Vervolgens zijn zij met de waardetransportauto met daarin de buit van het luchthaventerrein afgereden.

N. was destijds werkzaam op de luchthaven Schiphol en heeft voor zijn mededaders steeds mogelijkheden gecreëerd om de gewapende overval en de poging daartoe te plegen. Hij heeft onder meer maandenlang observaties uitgevoerd op Schiphol en hij heeft wapens op het terrein van Schiphol gebracht.

Daarnaast hebben N., T.a.T., de 47-jarige vrouw K. (de toenmalige partner van T.a.T.) en de 51-jarige vrouw S. (de toenmalige echtgenote van de inmiddels overleden B., welke B eveneens verdachte was van betrokkenheid bij de diamantroof en de poging daartoe) zich schuldig gemaakt aan het langdurig witwassen van onder meer grote geldbedragen.

Voorts zijn de 58-jarige man W. en de 73-jarige man R. schuldig bevonden aan het medeplegen van  opzetheling van diamanten gedurende een lange periode.
De 65-jarige man T. is door de rechtbank vrijgesproken van het medeplegen van dit feit.

Daarnaast is D. veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vuurwapen en is W. ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van meerdere wapens.
V.M. is veroordeeld voor het voorhanden hebben van een ploertendoder en explosieven.

Undercover-operatie

Naar de overval op 25 februari 2005 is in 2005 een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat er op 10 februari 2005 een poging en/of voorbereiding van een dergelijke overval had plaatsgevonden. In die periode zijn B., H.V. en P. als verdachten in beeld gekomen. Dit onderzoek heeft destijds echter niet geleid tot dagvaarding van deze verdachten en het onderzoek is gestaakt.

Op 17 juni 2013 zat P. in een auto en werd hij in verband met onderzoek naar zijn betrokkenheid bij andere strafbare feiten afgeluisterd. Tijdens dit gesprek vertelt P. over zijn betrokkenheid en die van anderen bij de gewapende overval en de poging daartoe in 2005 op de luchthaven Schiphol. Naar aanleiding van deze informatie is in 2013 opnieuw een onderzoek gestart naar die gebeurtenissen.

Tijdens dit onderzoek kwamen B., H.V. en P. weer in beeld, evenals enkele andere personen, onder wie N. In de periode van 6 november 2014 tot en met 20 januari 2017 hebben opsporingsambtenaren zich, met tussenpozen, als undercover-agenten tegenover N. voorgedaan als gewone burgers, waarbij de één zich voordeed als een investeerder en de ander als zijn chauffeur/begeleider. Zij hebben N. - eerst via zijn (toenmalige) Colombiaanse vriendin - benaderd en zij zijn uiteindelijk als vrienden deel gaan uitmaken van zijn leven. N. heeft tegenover de undercover-agenten verteld over zijn betrokkenheid als KLM-medewerker bij de diamantroof op Schiphol in 2005. Daarbij heeft hij enkele andere personen als mededaders aangewezen.

De rechtbank stelt vast dat de undercover-operatie volgens de wet is uitgevoerd en dat de uitlatingen van N. gedurende dat traject betrouwbaar zijn en voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Dat laatste geldt ook voor hetgeen P. in het afgeluisterde gesprek op 17 juni 2013 heeft gezegd.

Straffen

De gewapende overval op 25 februari 2005 heeft diepe indruk gemaakt op de slachtoffers. Zij werden op korte afstand, niet alleen woordelijk, maar ook met wapens bedreigd. Daarnaast hebben deze brutale overval en de poging daartoe voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. De rechtbank neemt het H.V., D., N. en P. kwalijk dat zij veel geld wilden verdienen en daarbij geen rekening hebben gehouden met de mogelijke gevolgen voor slachtoffers en de veiligheid van de nationale luchthaven.

Verder verwijt de rechtbank N., T.a.T., K. en S. dat zij lange tijd van de opbrengst van een misdrijf hebben geprofiteerd en het geld hebben gebruikt voor hun levensonderhoud en luxe vakanties.
W. en R. wordt verweten dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de opzetheling van gestolen diamanten en op die manier ervoor hebben gezorgd dat dieven hun buit kwijt konden.

Ten slotte verwijt de rechtbank D., V.M. en W. dat zij wapens in hun bezit hadden; dit levert een onaanvaardbaar risico op voor de veiligheid van personen.

De rechtbank heeft de verdachten tot de volgende straffen veroordeeld:

  • H.V. is voor medeplegen van de diamantroof en medeplegen van de poging veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaren met aftrek van voorarrest;
  • D. is voor medeplegen van de diamantroof en wapenbezit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek van voorarrest;
  • N. is voor medeplegen van de diamantroof, medeplegen van de poging en gewoontewitwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren met aftrek van voorarrest;
  • P. is voor medeplegen van de poging veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van voorarrest;
  • V.M. is voor wapenbezit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden met aftrek van voorarrest;
  • W. is voor gewoonte-opzetheling en wapenbezit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar met aftrek van voorarrest;
  • R. is voor gewoonte-opzetheling veroordeeld tot een geldboete van € 24.000,- bij niet betaling te vervangen door 155 dagen hechtenis, te voldoen in 24 maandelijkse termijn van € 1.000,- ;
  • T.a.T. en K. zijn ieder voor medeplegen van gewoontewitwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met aftrek van voorarrest;
  • S. is voor witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van voorarrest.

De rechtbank heeft bij mondelinge uitspraak van 17 december 2018 het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van B., in verband met het overlijden van B. in de zomer van 2018.

Voorarrest

De voorlopige hechtenis van verdachten N., P. en H.V. is in juli 2017 door de rechtbank geschorst omdat het onderzoek door de rechter-commissaris nog moest starten en om die reden een inhoudelijke behandeling van de zaak toen niet op korte termijn te verwachten was. De voorlopige hechtenis is geschorst tot aan de dag van de uitspraak. Dat betekent dat deze verdachten met ingang van 28 januari 2019 weer vast moeten zitten. Verzoeken om de voorlopige hechtenis (opnieuw) te schorsen heeft de rechtbank afgewezen.

De voorlopige hechtenis van D. is geschorst voor onbepaalde tijd. De rechtbank heeft deze schorsing met ingang van 28 januari 2019 opgeheven, zodat ook hij weer vast moet zitten.

Vordering benadeelde partijen

Twee slachtoffers van de diamantroof hebben een vergoeding van
€ 4.100,- per persoon gevraagd in verband met emotionele schade. De rechtbank vindt dat H.V., D. en N. deze schade moeten betalen.

Meer achtergrondinformatie over deze zaak is te lezen op de pagina Diamantroof Schiphol.

Uitspraken