Laden...

Openbaarmaking PAS-meldingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Openbaarmaking PAS-meldingen
Groningen, 09 juli 2020

Op 3 juli 2020 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het beroep van de Mob tot openbaarmaking van de locatiegegevens die behoren bij de meldingen die tijdens de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn gedaan

Meldingen

Die meldingen zijn voor een belangrijk deel afkomstig van veehouders. Die hebben met de melding de minister geïnformeerd over wijzigingen in hun bedrijfsvoering. In die meldingen is aangegeven wat de gevolgen van die wijziging in de bedrijfsvoering zijn voor de emissie (uitstoot) van stikstof door hun bedrijf en de depositie (neerslag) van die stikstof op Natura 2000 gebieden. Omdat alle meldingen in het kader van de PAS afkomstig zijn van ongeveer 3500 bedrijven en er daardoor ook 3500 belanghebbenden bij deze voorlopige voorziening waren, heeft de minister op verzoek van voorzieningenrechter een apart besluit genomen ten aanzien van de openbaarmaking van 10 van deze meldingen zodat de procedure, die betrekking heeft op een principiële rechtsvraag, met een beperkt aantal belanghebbenden kon worden voortgezet.

Informatie onvolledig

De voorzieningenrechter is op grond van artikel 10 van de Wob tot de conclusie gekomen dat de informatie over de emissie en stikstof onvolledig is zonder de informatie over de plaats van de bron waar die stikstof wordt uitgestoten. Daarom maken de locatiegegevens logischerwijs deel uit van de emissiegegevens en zijn die locatiegegevens noodzakelijk om een effectieve publieke controle op die emissies mogelijk te maken. Ook is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende algemene of specifieke aanwijzingen zijn die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat de veiligheid en de dreiging van sabotage aan de openbaarmaking in de weg zouden staan. De voorzieningenrechter heeft daarom de minister opgedragen de locatiegegevens openbaar te maken.

Uitspraken