Tbs met dwangverpleging voor Explosie Drachten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Tbs met dwangverpleging voor Explosie Drachten
Leeuwarden, 28 juli 2016

Op donderdag 28 juli 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden een 47-jarige man ontslagen van alle rechtsvervolging en terbeschikkinggesteld met verpleging van overheidswege.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 27 december 2015 opzettelijk een ontploffing in zijn woning aan de Nachtegaalstraat te Drachten teweeg heeft gebracht, waarbij gemeen gevaar voor personen en goederen te duchten was. Het betrof een woning in een appartementencomplex in Drachten. Uiteindelijk zijn twaalf woningen ingestort en zes woningen onherstelbaar beschadigd.

Bij de verdachte is schizofrenie van het paranoïde type, een autisme spectrum stoornis een verstandelijke beperking vastgesteld. Op 27 november 2015 was verdachte psychotisch. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat bij verdachte op dat moment ieder inzicht in de draagwijdte van zijn handelen en de mogelijke gevolgen daarvan heeft ontbroken.

Tbs met dwangverpleging

De psychiater en psycholoog hebben geadviseerd verdachte ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Dat betekend dat verdachte geen straf kan worden opgelegd. Zij hebben voorts oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege geadviseerd. De rechtbank heeft deze adviezen overgenomen. Anders dan de raadsvrouw acht de rechtbank tbs met voorwaarden niet aangewezen, aangezien verdachte niet in staat moet worden geacht zich aan de aan de tbs verbonden voorwaarden te houden.

Vorderingen

Voorts heeft de rechtbank de vorderingen tot schadevergoeding van een aantal slachtoffers toegewezen. Van een aantal andere slachtoffers is de vordering tot schadevergoeding, waaronder die van de woningbouwstichting, niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraken

Meest gelezen berichten