Handelskamer Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in Paddepoel-zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Handelskamer Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in Paddepoel-zaak
Groningen, 03 januari 2018

Op 3 januari 2018 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak die betrekking heeft op het geschil over de openingstijden in het winkelcentrum Paddepoel in Groningen.

In die zaak heeft de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren van dat winkelcentrum een winkelier gedagvaard tot onder meer betaling van boetes, omdat die winkelier haar lidmaatschapsverplichtingen niet zou zijn nagekomen. De partijen waren het onder meer oneens of de winkelier zich moet houden aan een verruiming van de openingstijden op de koopavond op de donderdagen, de zaterdagen en de zondagen.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de winkelier haar lidmaatschap kon opzeggen, maar niet met onmiddellijke ingang. Opzeggen was wel mogelijk tegen het einde van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd. Tot dat moment moet de winkelier zich houden aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren met zich brengt, óók voor wat betreft de vastgestelde verruiming van de openingstijden. Dat heeft de winkelier niet gedaan, zodat zij boetes heeft opgelopen.

Vanaf het moment dat de winkelier rechtsgeldig heeft opgezegd, ligt dat anders. Dan heeft de winkelier de vrijheid om niet mee te doen aan de door de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren aan haar leden opgelegde verruiming van de openingstijden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten