Alert krijgt schadevergoeding van apotheek, vooralsnog niet van ziekenhuizen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Alert krijgt schadevergoeding van apotheek, vooralsnog niet van ziekenhuizen
's-Hertogenbosch, 29 juni 2016

De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Atrium niet aansprakelijk zijn voor het ontbinden van hun overeenkomst met het Portugese bedrijf Alert. Voor Bernhoven geldt dat in principe ook. ZANOB (apotheker bij JBZ en Bernhoven) mocht haar overeenkomst met het bedrijf niet ontbinden, maar wel opzeggen. De rechtbank heeft nog niet geoordeeld of de ziekenhuizen en de apotheek gezamenlijk onrechtmatig hebben gehandeld ten opzichte van Alert. Alert vordert in die kwestie ruim 37 miljoen euro.

De 3 ziekenhuizen en de ziekenhuisapotheek sloten in 2008 en 2009 overeenkomsten met Alert voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen. Bij het sluiten van de overeenkomst maakten de partijen een planning voor de aanpassing van het systeem aan de Nederlandse zorgmarkt en aan de specifieke eisen en wensen van de ziekenhuizen en apotheek. In 2011 en 2012 ontbonden de ziekenhuizen en de apotheek hun overeenkomsten. Volgens hen voldeed de software niet, haalde Alert deadlines niet en schoot het bedrijf ernstig tekort in de gemaakte afspraken. Alert stapte vervolgens naar de civiele rechter. Volgens het bedrijf zijn de vertragingen in de projecten te wijten aan fouten van de ziekenhuizen en de apotheek zelf. Alert stelt dat zij de overeenkomsten niet mochten ontbinden en aansprakelijk zijn voor een bedrag van in totaal ruim 37 miljoen euro.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat JBZ en Atrium hun overeenkomsten met Alert mochten ontbinden. Dat betekent dat niet Alert, maar Atrium recht heeft op een schadevergoeding. Het ziekenhuis mag later de hoogte van de schade opgeven. Voor JBZ is zo’n vergoeding niet aan de orde, omdat de rechtbank en het gerechtshof hier al eerder over hebben geoordeeld. In eerste instantie mocht ook Bernhoven haar overeenkomst ontbinden, maar die beslissing kan anders worden als blijkt dat dit ziekenhuis tekort is geschoten in één of meer van de verplichtingen in de overeenkomst. Daarom geeft de rechtbank Alert en Bernhoven de gelegenheid nadere informatie te geven over de verwijten die Alert het ziekenhuis maakt. Als Alert op dat punt in het gelijk wordt gesteld, kan de rechtbank nog beslissen dat Bernhoven de overeenkomst niet had mogen ontbinden. De rechtbank oordeelt verder dat ZANOB haar overeenkomst ten onrechte met onmiddellijke ingang op 23 februari 2012 heeft ontbonden. De apotheek mocht de overeenkomst wel per 23 november 2012 opzeggen. Daarom heeft Alert recht op schadevergoeding. Alert mag in het vervolg van deze zaak de hoogte van die schade opgeven.

Gezamenlijke onrechtmatige daad

Alert stelt bovendien dat de 3 ziekenhuizen en de apotheek gezamenlijk onrechtmatig hebben gehandeld. In die kwestie is ook het TweeSteden Ziekenhuis betrokken. Omdat de individuele zaak tegen dit ziekenhuis is aangehouden in afwachting van een beslissing in hoger beroep, kan de rechtbank voorlopig nog niet oordelen over de gezamenlijke aansprakelijkheid. De zaak gaat op 21 september 2016 verder.

Uitspraken

Meest gelezen berichten