Bedrijf krijgt geldboete voor niet melden acetonincident

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Bedrijf krijgt geldboete voor niet melden acetonincident
's-Hertogenbosch, 22 februari 2016

De rechtbank Oost-Brabant legt een bedrijf in Hapert een boete van 15.000 euro op, waarvan 7.500 euro voorwaardelijk. Het bedrijf overtrad de Wet milieubeheer doordat het geen melding maakte van een incident waarbij ongeveer 300 liter aceton uit een opslagtank stroomde.

Tijdens een inspectie in september 2014 bleek dat 2 maanden daarvoor, op 3 juli, bij het lossen van een tankwagen ongeveer 300 liter aceton was uitgestroomd via het ont-/beluchtingsventiel van de opslagtank. Het bedrijf maakte hiervan onmiddellijk melding bij de brandweer, die daarop uitrukte en een schuimdeken over de weggelekte aceton legde om verdere verdamping te beperken of te voorkomen. Het bedrijf liet echter na om direct melding te maken van het incident bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder meer overwogen dat er nadelige gevolgen voor het milieu dreigden te ontstaan door de verdamping van de aceton. Al bij een temperatuur van zo’n 20 graden Celsius kan bij verdamping vrij snel een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie worden bereikt en kunnen de dampen met de lucht een explosief mengsel vormen. Het is daarom van belang dat het bevoegde gezag zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld om eventueel maatregelen te kunnen nemen. In het voordeel van het bedrijf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het bedrijf niet eerder is veroordeeld en dat de brandweer direct is ingeschakeld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten