Celstraf en 50.000 euro boete voor hypotheekfraude en witwassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Celstraf en 50.000 euro boete voor hypotheekfraude en witwassen
's-Hertogenbosch, 21 maart 2019

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 52-jarige man uit Valkenswaard veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en een geldboete van 50.000 euro. Hij maakte zich schuldig aan hypotheekfraude en witwassen en had xtc-pillen, verboden (vuur)wapens en munitie in bezit. Zijn 51-jarige partner wordt vrijgesproken van betrokkenheid.

De man verzocht bij een bank om een hypotheek voor de aankoop en verbouwing van zijn woning en diende daartoe een vervalste werkgeversverklaring en salarisstrook van zichzelf in. Mede op basis daarvan kreeg hij een lening van 400.000 euro. Het bedrag dat hij als lening heeft gekregen, waste hij vervolgens wit door er (deels) zijn woning mee te financieren. Daarnaast trof de politie in juli 2014, tijdens een inval in de woning van de verdachte, ongeveer 15.000 xtc-pillen aan in de garage van de verdachte. Ook vond de politie onder meer een vuurwapen, een stroomstootwapen en munitie.
Er was in deze zaak ook veel te doen over witwassen op grond van onderzoeken naar onverklaard vermogen. Van het op die manier ten laste gelegde witwasdeel spreekt de rechtbank de verdachte vrij. De ontnemingsvordering die in het verlengde daarvan was aangebracht, wijst de rechtbank af.

Vrijspraak partner

Volgens de officier van justitie was de partner van de verdachte op de hoogte van de hypotheekfraude en moest ook zij hiervoor gestraft worden. De rechtbank spreekt haar vrij. Er is volgens de rechtbank geen bewijs dat de vrouw wist dat haar partner een hypotheek had afgesloten met valse documenten. Ook had zij dit niet hoeven vermoeden. Uit het dossier blijkt namelijk dat haar schoonvader over veel vermogen beschikt en dat de verdachte (grote) geldbedragen van hem kreeg.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte een reeks delicten heeft gepleegd, waaronder de hypotheekfraude. In het economische verkeer spelen hypotheken een belangrijke rol. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de aanvrager is een bank afhankelijk van de juistheid van de ingediende stukken. Door valse documenten te gebruiken, deed de verdachte afbreuk aan de belangrijke bewijsfunctie hiervan en maakte hij bovendien misbruik van het vertrouwen van de hypotheekverstrekker. Daarnaast had de verdachte harddrugs en verboden (vuur)wapens in bezit. Drugs leveren grote gevaren op voor de gezondheid van gebruikers en de handel en het gebruik van drugs gaat veelal gepaard met verschillende vormen van criminaliteit. Het bezit van wapens verhoogt bovendien het risico op een levensbedreigend geweldsdelict. Verder weegt mee dat de verdachte eerder in België is veroordeeld voor witwassen/heling en valsheid in geschrifte. 

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, een passende straf. Daarin weegt mee dat de inval in juli 2014 en de wijze waarop de politie daar publiekelijk uiting aan gaf, negatieve gevolgen hadden voor de naam en reputatie van de verdachte en zijn gezin. Van die straf haalt de rechtbank 4 maanden onvoorwaardelijke celstraf af. De redelijke termijn waarbinnen de zaak had moeten worden afgedaan, is namelijk aanzienlijk overschreden. Omdat de verdachte de bank inmiddels schadeloos heeft gesteld, ziet de rechtbank – anders dan de officier van justitie – geen reden de woning van de man verbeurd te verklaren. Wel moet hij naast de celstraf een geldboete betalen van 50.000 euro omdat het vooral om delicten gaat met als doel financieel gewin.

Uitspraak

Meest gelezen berichten