Celstraf en boete voor overtreden milieuwetgeving

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Celstraf en boete voor overtreden milieuwetgeving
's-Hertogenbosch, 28 november 2017

De directeur van een bedrijf uit Nistelrode krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het meermalen overtreden van de milieuwetgeving. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 40.000 euro voor het medeplegen van 3 overtredingen.

De directeur heeft in zijn functie tussen oktober 2014 en december 2015 op verschillende manieren de milieuwetgeving overtreden. Zo is er bedrijfsafvalwater op het openbaar riool geloosd en is een bassin voor de opslag van afvalwater aanwezig geweest, terwijl daarvoor geen vergunning aanwezig was. Ook heeft de man met zijn bedrijf onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de bodem zou worden verontreinigd of werd aangetast toen er afvalwater uit het bassin stroomde. Daarnaast heeft de directeur met zijn bedrijf opnieuw onvoldoende maatregelen genomen toen er uit een mestvergistingsinstallatie grote hoeveelheden vergistende mest stroomden. Hij heeft ook nagelaten dit bij de bevoegde autoriteiten te melden. Verder handelde hij met zijn bedrijf in strijd met een bevel van de officier van justitie toen hij de uitstroom van het vergistende mest  onvoldoende tegenging.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank onder meer mee dat de man en het bedrijf een groot gebrek aan respect hebben getoond voor het milieu en de (gezondheids-)belangen van omwonenden. Daarnaast geeft het gedrag van de man blijk van een groot gebrek aan respect voor de geldende regelgeving en voor de aanwijzingen van autoriteiten. De verdachte is overtuigd van zijn eigen gelijk, betwist constateringen en conclusies en stelt zich confronterend op. Daarbij blijft hij de verantwoordelijkheid bij de controlerende of beslissingsbevoegde instanties leggen en ontkent zijn eigen verantwoordelijkheid voor de ongewenste milieugevolgen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten