Demonstranten mogen ingang PI Vught niet blokkeren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Demonstranten mogen ingang PI Vught niet blokkeren
's-Hertogenbosch, 19 oktober 2017

Tijdens een protestmanifestatie op 29 oktober aanstaande bij de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Vught mag de Bond van Wetsovertreders de ingang van de gevangenis niet laten blokkeren. Wel mogen de demonstranten actie voeren op de parkeerplaats van de PI. Dit besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De Bond van Wetsovertreders stuurde in september jongstleden een brief naar de burgemeester van Vught waarin een protestmanifestatie wordt aangekondigd bij de PI “Nieuw Vosseveld”. Concreet wil de Bond vanaf 8 tot 12 uur ’s morgens de ingang van de gevangenis blokkeren door vóór de slagbomen een truck te zetten waarop een band zal spelen. Aan weerszijden worden dranghekken geplaatst. Hierdoor zou er niemand de PI in of uit kunnen. Aan de demonstratie doen naar verwachting zo’n 150 mensen mee. Reden voor de protestmanifestatie zijn diverse problemen die volgens de Bond door de gedetineerden in de PI Vught worden ervaren. Volgen de Bond van Wetsovertreders is er geen mogelijkheid om deze problemen met de gevangenisdirectie te bespreken. Tijdens de manifestatie buiten zal binnen een aantal gedetineerden een passieve “sit down-actie” houden.

De burgemeester van Vught wil de manifestatie toestaan, maar heeft ernstige bezwaren tegen het blokkeren van de gevangenisingang. Deze hoofdingang moet altijd vrij zijn voor voertuigen en voetgangers in het belang van medewerkers, bezoekers en gedetineerden. Dit ‘ter bescherming van de gezondheid, het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. Deze bescherming is volgens de burgemeester extra nodig op een bijzondere plaats als een gevangenis. Hij biedt de demonstranten wel een andere locatie aan: even verderop op de parkeerplaats van de PI. Daar zou ook de truck met oplegger en de band terecht kunnen. De Bond is het niet eens met die beslissing en stapte naar de rechter.

Voldoende mogelijkheden

De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester de voorwaarde mag stellen dat de ingang van de gevangenis vrij wordt gehouden. Een goed argument van de burgemeester is dat het personeel van de PI ’s morgens om kwart voor 9 aan het werk moet kunnen. Daardoor kan het dagprogramma voor de gedetineerden worden gestart. Anders zorgt de verstoring van het ritme mogelijk voor onrust. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpdiensten vrij toegang hebben tot de gevangenis. Zeker als er als gevolg van interne acties het risico bestaat dat er oproer uitbreekt. Verder vindt de rechter het van belang dat de demonstratie is aangekondigd als “lawaaidemo” ter ondersteuning van de sit down-acties. Het concrete effect van deze lawaaidemo wordt op de zeer nabije alternatieve locatie niet kleiner, stelt de burgemeester. Deze bewering is niet weersproken door de Bond. 

Aanvullende voorstellen

Tijdens de zitting kwam de Bond van Wetsovertreders met een aantal aanvullende voorstellen rond de protestmanifestatie. Zo zouden er 12 verkeersbeveiligers met gele hesjes worden ingehuurd, die ervoor zorgen dat de demonstranten het openen van de dranghekken in noodsituaties niet zullen verhinderen. Verder verklaarde de Bond dat personen en voertuigen de PI wel uit mogen. Deze aanpassingen leiden er volgens de voorzieningenrechter niet toe dat de burgemeester geen beperkingen mag opleggen. Er blijft sprake van een blokkade, ook wanneer die “met enig kunst- en vliegwerk” kan worden opgeheven. De Bond heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de risico’s die in het geding zijn, kleiner zijn geworden.

Uitspraak

Meest gelezen berichten