Geldboetes voor schuld aan dodelijke elektrocutie douchende vrouw

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Geldboetes voor schuld aan dodelijke elektrocutie douchende vrouw
's-Hertogenbosch, 25 maart 2016

De gemeente Boxtel, Camelot Beheer en Camelot Technische Dienst zijn ieder veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro. Volgens de rechtbank Oost-Brabant zijn zij schuldig aan de dood van een 20-jarige vrouw. 

De gemeente was in augustus 2012 eigenaar van een woning in Lennisheuvel (gemeente Boxtel) en Camelot Beheer was aangesteld als tijdelijk beheerder. In die periode trokken een man en een vrouw in de woning. Kort nadat zij daar gingen wonen, maakte de man bij de beheerder melding dat hij stroomschokken kreeg tijdens het douchen. De beheerder besloot in overleg met de gemeente om een monteur naar de woning te sturen. Hiervoor werd een zzp'er ingeschakeld die door Camelot Technische Dienst onder andere voor klussen op het gebied van elektra werd ingezet. Deze zzp'er stelde vast dat de aardleiding en de hiermee verbonden delen, waaronder ook de douchekraan, onder spanning stonden. Hij haalde een aantal draden los en stelde vervolgens vast dat hiermee de spanning van de aardleiding en de douchekraan af was. Daarmee was volgens hem het probleem opgelost. In januari 2013 ging het echter opnieuw mis en werd de vrouw tijdens het douchen geëlektrocuteerd waardoor zij om het leven kwam.

​Aanmerkelijke nalatigheid


De rechtbank oordeelt dat de gemeente, Camelot Beheer en Camelot Technische Dienst aanmerkelijk nalatig zijn geweest. De gemeente had in deze specifieke situatie de basisveiligheid van de woning op het gebied van elektriciteitsvoorziening moeten controleren, voordat zij de woning in beheer gaf aan Camelot Beheer. Ook had Camelot Beheer de elektrische installatie moeten controleren voordat zij de woning liet bewonen. Bovendien had de beheerder rondom de eerste storing in augustus verder onderzoek moeten verrichten om zich ervan te verzekeren dat alles veilig was. De rechtbank verwijt Camelot Technische Dienst dat zij, gelet op de bijzondere en ernstige aard van de melding, de gemelde storing liet verhelpen door een medewerker die daartoe niet was toegerust. Ook had Camelot Technische Dienst na de terugmelding van de monteur nader onderzoek moeten verrichten. Volgens de rechtbank had tenminste van dit bedrijf verwacht mogen worden dat zij zich er terdege van had verzekerd dat de bewoners voortaan konden rekenen op een veilige elektrische installatie.

Onherstelbaar leed


De rechtbank concludeert dat zowel de gemeente als Camelot Beheer en Camelot Technische Dienst op cruciale momenten in aanmerkelijke mate nalatig hebben gehandeld. Hierdoor is de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan. Het leven van een jonge vrouw is plots geëindigd en voor degenen die haar na stonden zijn de gebeurtenissen nog steeds niet of nauwelijks te bevatten. De rechtbank oordeelt dat de gemeente en de bedrijven een wezenlijk aandeel hebben gehad in die reeks van gebeurtenissen. Daarom wordt aan ieder dezelfde straf opgelegd. Hoewel een geldboete in schril contrast staat met de gevolgen van het strafbare feit, kan de rechtbank geen andersoortige straf opleggen, omdat de verdachten geen natuurlijke personen zijn. De rechtbank beseft dat geen enkele straf recht doet aan het leed van de direct betrokkenen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten