Gemeente moet invoering van doodlopende weg in Drunen terugdraaien

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Gemeente moet invoering van doodlopende weg in Drunen terugdraaien
's-Hertogenbosch, 13 februari 2017

De gemeente Heusden moet zorgen dat de invoering van een doodlopende weg voor gemotoriseerd verkeer op De Bosschen in Drunen wordt teruggedraaid. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant besloot vandaag dat de gemeente een eerdere uitspraak daarover moet naleven.

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden besloot in september 2016 een doodlopende weg voor gemotoriseerd verkeer in te stellen op De Bosschen. Ook werd van een kruising met een aangrenzende straat een voorrangskruising gemaakt. De gemeente liet daartoe verkeersborden en paaltjes plaatsen. Een bedrijf dat aan De Bosschen zit, maakte bezwaar en verzocht de rechter een voorlopige voorziening te treffen. Op 22 november bepaalde de rechter dat het besluit van de gemeente moest worden geschorst totdat zij op het bezwaar van het bedrijf heeft beslist. Dat betekende dat De Bosschen toegankelijk gemaakt moet worden voor gemotoriseerd verkeer en de paaltjes en andere belemmeringen op of aan de weg moeten worden verwijderd. 
De gemeente had dat december jl. nog niet gedaan, daarom verzocht het bedrijf een nieuwe voorziening waarmee de gemeente wordt gelast op zeer korte termijn gevolg te geven aan de eerdere uitspraak.

Volgens het college kan geen volledige uitvoering worden gegeven aan de eerdere uitspraak, omdat het gehele verkeersbesluit van september is geschorst, waaronder het plaatsen van verkeersborden. De al eerder geplaatste borden zijn na de uitspraak afgedekt. Als de afsluiting wordt weggehaald en De Bosschen weer een doorgaande weg wordt, zal volgens de gemeente een gevaarlijke situatie ontstaan, onder meer vanwege afslaande vrachtwagens die daarbij op de andere kant van de weg komen. Het bedrijf stelt dat er door de afsluiting juist een gevaarlijke situatie is ontstaan.

Volgens de voorzieningenrechter heeft het college ook nu de noodzaak van het verkeersbesluit nog niet onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Ook kan nu nog niet worden vastgesteld of het college een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van alle bij het verkeersbesluit betrokken belangen. Volgens het college zal bij het schorsen van het gehele verkeersbesluit, dat uit drie onderdelen bestaat, een gevaarlijke situatie ontstaan. Dit was tijdens het eerdere verzoek om een voorlopige voorziening niet bekend. Het is het bedrijf enkel te doen om de openstelling van De Bosschen. Daarom wijzigt de voorzieningenrechter de eerder getroffen voorlopige voorziening in die zin dat in plaats van alle drie de onderdelen, twee onderdelen van het verkeersbesluit worden geschorst. Met die beslissing is de invoering van een doodlopende weg voor gemotoriseerd verkeer op De Bosschen in Drunen voorlopig geschorst.

Uitspraken

Meest gelezen berichten